Dit is waar Dura Vermeer voor staat

2022-02-28

Veiligheid staat bij Dura Vermeer op 1. Iedereen moet altijd veilig en gezond thuiskomen na het werken op een van onze projecten of op kantoor. Dat is ons streven! Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid op onze eigen projectlocaties, maar ook in de directe omgeving daarvan. Dura Vermeer zet zich optimaal in om ongevallen, materiële schades of milieuschade te voorkomen. Dit kunnen we niet alleen, het vraagt om een bijdrage van iedereen.

Van al onze eigen collega's, maar ook van de partijen waar wij mee samenwerken; van werknemer, werkgever tot opdrachtgever. En niet alleen bij de realisatie van de projecten, maar ook in het ontwerp- en ontwikkeltraject.

 

Samen veilig bouwen 
Bij deze gedachte past een veiligheidscultuur waarin je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen veiligheid én voor die van anderen. Je weet wanneer je je werk moet staken, iets te snel doen laten we achterwege en we spreken elkaar aan op verkeerd gedrag. Alleen door samen onze schouders eronder te zetten, kunnen we een veilige bouwplaats en veilig werken mogelijk maken. 

Veiligheidsplannen 
Binnen Dura Vermeer werken we aan actieplannen en speciale programma's om de veiligheid nog verder te verbeteren. Met als doel een verdere daling in het aantal incidenten. Het onderwerp veiligheid willen we steeds vroeger in het proces op de agenda plaatsen en bespreekbaar maken. Daarnaast gaan we hierover nog meer in gesprek met de partijen met wie we samenwerken. Gezamenlijk moeten we verantwoordelijkheid nemen en verandering doorvoeren.  

Kortom, als ook jij je steentje bijdraagt, ongeacht welke rol je binnen de organisatie vervult, kunnen we gezamenlijk invulling geven aan het streven dat bij de uitvoering van werkzaamheden geen slachtoffers meer vallen. 

Wil je meer weten over de inspanningen van je organisatie? Neem dan contact op met je veiligheidsadviseur. Die legt je graag uit waar we allemaal mee bezig zijn.  

Uiteraard kan je ook de gehele Dura Vermeer beleidsverklaring 2022 lezen.