Hoe veilig werken wij in Q1 2022? Divisie Bouw en Vastgoed

2022-04-11

In het eerste kwartaal van 2022 zien we geen verzuimongevallen met eigen collega's maar wel 28 incidenten met medewerkers van andere werkgevers op onze projecten.

In het verlengde van de dag van de veiligheid 2022 hebben we bij de 6 opmerkelijk incidenten het onderwerp VALGEVAAR bekeken. Het is ons opgevallen dat veel meldingen van gevaarlijkse situaties over dit onderwerp gaan. Een nadere analyse laat zien dat dit in veel gevallen te maken heeft met het niet veilig achterlaten van een veilige werkplek voor anderen nadat de werkzaamheden gereed zijn. In het onderstaande overzicht zie je daar een paar voorbeelden van. Ook zien we dat mensen nog te vaak een onveilige werkplek accepteren. Daarmee hebben we een goed beeld van de bronoorzaak. Aan de ene kant onvoldoende dicipline om de werkplek veilig achter te laten en anderzijds de acceptatie van een onveilig werkplek.

Wat kan je  nou doen om te voorkomen dat dit op enig moment toch gaat leiden tot een ongeval met ernstige afloop?

  • In de eerste plaats duidelijk communiceren, bijvoorbeeld bij de dagstart, dat iedereen medeverantwoordelijk is voor de veiligheid van andere personen op de bouwplaats.
  • Zorg ervoor dat iedereen de norm van Dura Vermeer kent voor het beveiligen van sparingen. 
  • Neem je verantwoordelijkheid  en laat je werkplek altijd veilig achter.
  • Spreek vooral personen aan die deze verantwoordelijkheid niet nemen. Komt dit vaker voor, meld het dan ook bij de uitvoerder zodat het op de dagstart besproken kan worden.

Klik hier voor de statistieken 

Klik hier voor de 6 incidenten