Toxic toegevoegd aan SAVE

2019-07-15

Toxic in SAVE

De Save App is uitgebreid met een keuzetegel voor Toxic. Klik op de tegel van Toxic en het gevaarlijke stoffen register opent zich. Toets de stof in waar je op zoek naar bent en je krijgt de juiste en actuele informatie die beschikbaar is.

Dura Vermeer heeft een eigen database bij Toxic waar onze gevaarlijke stoffen in opgenomen zijn. Toxic is ter ondersteuning bij het veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen.

Toxic kan je helpen bij het vinden van veiligheidsinformatie over een bepaalde stof die op het project wordt gebruikt. Deze informatie kan gebruikt worden hoe er met de stof moeten worden omgegaan (o.a. gebruik juiste PBM) en in geval van een incident kan de informatie verstrekt worden aan de hulpdiensten.
 

Vanuit dit programma kunnen we:

  1. WIK's (werkplekinstructiekaarten) raadplegen en/of printen.
  2. Productinformatiebladen raadplegen en/of printen.
  3. Diverse formaten etiketten printen.