Nieuwe functionaliteiten, SOS en Aantekeningen

2019-08-28

In de zomermaanden hebben we niet stil gezeten. Samen met de ontwikkelaar is er gewerkt aan nieuwe functionaliteiten

In de zomermaanden hebben we niet stil gezeten. Samen met de ontwikkelaar is er gewerkt aan nieuwe functionaliteiten in de SAVE app.

SOS

Op de website www.duravermeersave.nl kun je nu al de nieuwe "SOS" knop vinden. Hier staat per functie beschreven hoe je moet handelen bij een onveilige situatie of een incident. Tegelijk met deze aanvulling hebben we ook de crisiscommunicatie geactualiseerd. Deze wordt binnenkort gepubliceerd en sluit dan aan op de informatie die bij SOS bij Ernstig Incident omschreven staat. Dit nieuwe onderdeel in SAVE vervangt de SOS-kaartjes die uitgegeven werden aan specifieke functies.  

Aantekeningen

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de knop "Aantekeningen". Met deze functie is het mogelijk om een groene, gele of rode kaart uit te delen aan medewerkers van Dura Vermeer, ingehuurde collega's en/of medewerkers van onderaannemers. Met de gele en rode kaart formaliseren we ons sanctiebeleid en geregistreerde acties nemen daar waar onveilig gedrag wordt vertoond. Met de groene kaart kun je aangeven of medewerkers een pluim verdienen op het gebied van veilig gedrag. Daarnaast is dit een aanvulling op de leveranciersbeoordeling waarmee we goede en slechte ervaringen met opdrachtnemers evalueren.​​

App binnenkort beschikbaar

Zodra de knop Aantekeningen is afgerond komt er een nieuwe versie van de SAVE-app beschikbaar, deze wordt via Soti Mobicontrol geüpdatet. Wil je de "SOS" functie al gebruiken? Ga dan naar www.duravermeersave.nl