Snijverwondingen komen steeds vaker voor

2019-11-12

In het 3e kwartaal hebben zich twee ongevallen voorgedaan met eigen of ingehuurde medewerkers. Daarmee komt het totaal aantal verzuimongevallen in 2019 uit op 12 stuks.

Naast weer twee snijverwondingen zien we ook zes maal verzwikken en verstappen en tweemaal kneuzingen. Het aantal verzuimdagen is wel meer dan verdubbeld tot 359. Hieruit blijkt dat ook een relatief simpel ongeval best wel kan leiden tot een lange uitval. Het gemiddeld aantal verzuimdagen per verzuimongeval staat daarmee voor 2019 op bijna 30!

Verder zien we dat het totaal aantal meldingen weliswaar meer is dan voorgaande jaren, en daarmee de SAVE app een succes, toch blijkt dat dat het aantal meldingen per periode niet verder toeneemt. Jammer is dat de Timmerman zelf nog niet of nauwelijks meldingen doet, Terwijl hij de ogen is van de uitvoerder op de bouwplaats.

Als we een relatie leggen met de 10 levensreddende gedragsregels dan zijn veel meldingen van gevaarlijke situaties en bijna incidenten te herleiden tot onvoldoende bezinning voordat de werkzaamheden aanvangen in combinatie met het accepteren van een onveilige werkplek. 

Net als het vorige kwartaal hebben we een aantal opmerkelijke ongevallen en verbeteringen op papier gezet die je hier terug kunt vinden.​

Poster Hoe veilig werken wij Q3 2019