Laat je werkplek altijd veilig achter!

2019-11-14

Al ben je je goed bewust van de risico's van je eigen werkzaamheden, ook moet je ook rekening houden met andere mensen om je heen en hun werkzaamheden. Hieronder een kort verslag van een vervelende situatie.

Een willekeurig persoon komt onder spanning te staan doordat hij het metaal van een metal-stud wand aanraakt. Het blijkt dat degene die de zonnepanelen plaatst de voedingskabels niet heeft afgedopt en deze hingen tegen de metal-stud wand aan. De panelen leveren na blootstelling aan daglicht direct een behoorlijke spanning. Alles is goed afgelopen. Met de onderaannemer is afgesproken dat alle kabels afgedopt dienen te zijn bij het aanbrengen van de panelen. Dit zal in het VG-deelplan opgenomen moeten worden en gecommuniceerd worden naar de werknemers van de onderaannemer.