Samen veilig doorwerken

2020-03-31

Via Bouwend Nederland is het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ beschikbaar.

Het protocol is vastgesteld door de overheid en de bouwsector en volgt de richtlijnen van het RIVM. Het protocol wordt ondersteund door vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.​

Het protocol geeft antwoord op de vraag hoe er veilig doorgewerkt kan worden. Daarbij is de inhoud van de definitieve versie van het protocol nagenoeg gelijk aan de conceptversie. De conceptversie is vorige week via een intranetbericht gepubliceerd. De inhoud van het protocol wordt door Dura Vermeer één op één overgenomen en nageleefd.

De Rijksoverheid heeft naast het protocol ook een poster ontworpen voor op de bouwplaats met daarop de meest voorkomende situaties en hoe hier mee om te gaan. Deze poster wordt zo snel mogelijk verspreid naar onze bouwplaatsen om iedereen te informeren.

Lees meer in de toolbox:

 

Kortdurend Zorgverlof
Voor het opnemen van kortdurend zorgverlof geldt normaal gesproken bij fulltime opname een opnameperiode van maximaal twee weken. De maatregelen die de regering heeft genomen door onder andere de scholen te sluiten zijn langer dan de periode waarin kortdurend zorgverlof kan worden opgenomen. Daarom hebben wij besloten om de opnameperiode van kortdurend zorgverlof te verlengen tot het moment dat de scholen weer opengaan.

Bij klachten
Medewerkers die last hebben van de volgende klachten MOETEN thuis werken:

  • Lichte verkoudheid of;
  • Hoesten of;
  • Keelpijn of;
  • Koorts (meer dan 38 graden) of;
  • Wanneer een gezinslid of huisgenoot koorts heeft.


Urenverantwoording
Aan de urenverantwoording voor Bouwplaatsmedewerkers en UTA-medewerkers worden twee categorieën toegevoegd, te weten:

  • Leegloop door Corona (voor medewerkers die thuis zijn en niet kunnen werken )
  • Corona/niet ziek (voor medewerkers die minder dan de normale arbeidsduur productief zijn)


Als je thuiswerkt, of als thuiswerken niet mogelijk is en je moet toch thuisblijven overleg dan met je leidinggevende hoe je deze uren verantwoordt.

Tot slot
Ook nu willen wij de gelegenheid gebruiken om iedereen te waarderen voor zijn of haar inzet voor onze organisatie. Dank voor de wendbaarheid die iedereen laat zien in een tijd waarin wij steeds voor nieuwe uitdagingen staan. Samen staan we sterk​.