Zo veilig werken wij Q1 2020 Divisie BOUW en Vastgoed

2020-06-01

Wat waren de incidenten en opmerkelijke ongevallen die plaatsvonden in het eerste kwartaal van 2020 bij de Divisie Bouw en Vastgoed?

Ook dit jaar worden ieder kwartaal de binnengekomen SAVE meldingen gepubliceerd tezamen met een opmerkelijk incident per werkmaatschappij.Niet alleen is het belangrijk dat we ons allemaal beseffen wat er zoal gebeurt op onze projecten, ook past het breed delen van deze informatie bij een veiligheidscultuur op trede 4 van de veiligheidsladder.

6 opmerkelijke incidenten eerste kwartaal 2020

De cijfers over het eerste kwartaal van 2020

Over het eerste kwartaal van 2020 zien we in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 een halvering in het aantal meldingen. We moeten ons daarbij de vraag stellen of we daaruit kunnen afleiden dat de bouwplaats daarmee veiliger is geworden of dat het belang van het melden is afgenomen. De IF over de afgelopen 12 maanden laat een dalende trend zien en dat is positief, maar we zijn nog niet op de doelstelling uitgekomen. Veel incidenten hebben een relatie met de 2 belangrijkste gedragsregels die juist iets zeggen over het handelen van de persoon zelf. Het niet uitvoeren van een LMRA voor aanvang van de werkzaamheden en het bewust of onbewust accepteren van een onveilige werkplek. Dit strookt niet met het uitgangspunt “je werkt veilig of je werkt niet”

De komende tijd zal er meer aandacht geschonken worden aan het gebruik van de SAVE app. Dit om de kwaliteit van de incidentmeldingen te verhogen. Hiermee bedoelen we een duidelijke omschrijving van het incident en de getroffen maatregelen om eenzelfde incident in de toekomst te voorkomen. Daarnaast het completeren van alle velden in SAVE en het sluiten van de melding nadat deze is gecontroleerd op voorgaande. De SAVE app is een belangrijk instrument dat ons een groot inzicht geeft in de gebeurtenissen op de projecten en moet daarom met de juiste aandacht gebruikt moet worden.