Zo veilig werken wij Q2 2020 Divisie Bouw en Vastgoed

2020-07-27

In het tweede kwartaal hebben we geen verzuimongevallen met eigen of ingehuurd personeel plaatsgevonden. Hiermee is de IF over de afgelopen 12 maanden verder gedaald tot 2,1.

Dat wil zeggen dat per mljoen gewerkte uren twee collega’s met letsel thuis zijn komen te zitten. Als er de tweede helft van dit jaar verder geen verzuimongevallen optreden dan zal de IF dalen tot onder de 1.

Incidenten met personeel van andere werkgevers op onze projecten laat jammer genoeg nog geen dalende trend zien. Om ook deze groep mee te nemen in de cultuurverandering zetten we in op de toepassing van de VIA ( Veiligheid in aanbesteding ). Onze vaste partners en onderaannemers blijven we actief motiveren ook naar de eigen veiligheidscultuur te kijken en over te gaan tot certificatie voor de veiligheidsladder. Als ondertekenaar van de Governance Code zal Dura Vermeer vanaf 2022 geen zaken meer doen met opdrachtnemers die de veiligheidsladder niet omarmd hebben.

Verder zien we dat we nog te veel geconfronteerd worden met incidenten die onder iets andere omstandigheden wel degelijk tot letsel kunnen leiden. Bij dit soort meldingen is het belangrijk de bronoorzaak te identificeren zodat daar verbetermaatregelen uit afgeleid kunnen worden. Het mag niet zo zijn dat een soortgelijke gevaarlijke situatie of bijna ongeval elders binnen de organisatie wel tot letsel zal leiden.

Lees vooral de 6 opmerkelijke incidenten in Q2 van 2020

en de bijbehorende Infographic