Inspectie SZW controleert op veilig gebruik rolsteigers

2020-09-10

De Inspectie SZW ( voorheen de arbeidsinspectie ) gaat in het najaar controleren op veilig gebruik van rolsteigers. De inspecties vinden plaats in het hele land, waarbij de aandacht uitgaat naar kleine bedrijven van zo’n 10 werknemers, zowel nieuwbouw als renovatie en onderhoud.

De rolsteigers dienen op de juiste manier gebruikt te worden om valgevaar te voorkomen en veiligheid te garanderen. Daarom is het verstandig om rolsteigers te gebruiken zo als het hoort. Als er bij een inspectiebezoek sprake is van valgevaar, dan volgt er onherroepelijk een boete en legt de Inspectie de werkzaamheden stil.

Ongevallen met rolsteigers gebeuren vaak omdat mensen de handleiding niet volgen, het materiaal verkeerd gebruiken en niet de juiste veiligheidsmaatregelen nemen. Vaak is dit terug te voeren op een onvoldoende veiligheidsbesef. Daarom controleert de Inspectie naast de veiligheid van de rolsteigers ook of de bedrijven voldoende aandacht hebben voor veiligheidsrisico’s.