Zo veilig werken wij Q3 2020 Divisie Bouw en Vastgoed

2020-10-21

Het 1ste kwartaal kende 2 verzuimongevallen. In het 2de kwartaal hebben zich geen ongevallen voorgedaan. Het 3de kwartaal kende 1 verzuimongeval.

Als we kijken naar incidenten met eigen en ingehuurd personeel dan constateren we dat het aantal letselongevallen met verzuim nog steeds een dalende trend laat zien. Op dit moment is de IF met 1,6 historisch laag en wil zeggen dat er per miljoen gewerkte uren 3 collega’s thuis zijn komen te zitten als gevolg van een ongeval. Dit betrof struikelen en achterwaarts vallen bij verplaatsen materiaal, een val van een ladder bij lossen kozijnen uit een bok en het door een rot steigerdeel zakken.

Al met al toch goed voor 81 verzuimdagen. Bij onze opdrachtnemers zien we deze teruggang nog niet. Niet alleen het aantal ongevallen blijft hoog, ook de ernst van het ongeval is groter. Voor een nadere analyse zie de kwartaalrapportage Zo veilig werken wij waar nog meer informatie staat.

Lees ook vooral de 6 opmerkelijke incidenten  en bespreek deze met je timmermannen.