Zo veilig werken wij Q4 2020 Divisie Bouw en Vastgoed

2021-01-15

In het 4de kwartaal zijn er geen incidenten geweest die tot verzuim hebben geleid bij eigen en ingehuurde medewerkers.

Als we kijken naar incidenten met eigen en ingehuurd personeel dan constateren we dat het aantal letselongevallen met verzuim nog steeds een dalende trend laat zien. Op dit moment is de IF met 1,2 historisch laag en wil zeggen dat er per miljoen gewerkte uren 1 collega thuis is komen te zitten als gevolg van een ongeval. 

Bij onze opdrachtnemers zien we deze teruggang nog niet. Niet alleen het aantal ongevallen blijft hoog, ook de ernst van het ongeval is groter. Voor een nadere analyse zie de kwartaalrapportage Zo veilig werken wij waar nog meer informatie staat.

Lees ook vooral de pagina met 6 opmerkelijke incidenten  en bespreek deze met elkaar of tijdens een toolbox.