R. Bouhuis / R. Bouhuis
14 Veilig werken langs de weg
 >  Het bordje werkverkeer
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik controleer regelmatig of mijn bordje ''werkverkeer'' schoon en zuiver is.
 • Je hebt altijd een RVV ontheffing nodig om het bordje ''werkverkeer'' te mogen gebruiken.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting gaan we het hebben over het bordje “werkverkeer”. Meestal neem je als normale weggebruiker deel aan het verkeer, maar je voertuig kan ook dienen als werkvoertuig. Je zult tijdens de uitvoering van je werkzaamheden met je voertuig regelmatig speciale manoeuvres in het verkeer moeten uitvoeren, denk hierbij aan: stilstaan langs of half op de weg/fietspad/voetpad of het in/uitrijden van een werkvak. Bij het uitvoeren van deze manoeuvres is het bordje Werkverkeer i.c.m. het voeren van een zwaailamp verplicht en indien van toepassing een RVV-ontheffing. 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Het bordje “werkverkeer” is bedoeld om andere weggebruikers te waarschuwen (bewust te maken) wanneer je een bijzondere manoeuvre uitvoert.

Wanneer gebruiken

Het bordje moet worden aangebracht op vervoersmiddelen die door de weggebruikers niet als werkvoertuig kunnen worden herkend.      Denk hierbij aan:

 • vrachtwagens;
 • bussen;
 • aanhangwagens;
 • personenauto’s.

Eisen

Het bordje “werkverkeer” moet voldoen aan de eisen in de CROW-publicatie “Specificaties voor materiaal en materieel” van de reeks “Werk in uitvoering 96a/96b”.

Het bordje dient duidelijk zichtbaar voor de weggebruikers op het werkvoertuig te zijn aangebracht.                              Het bordje moet:

 • horizontaal en in het midden van een verticaal vlak achter op het voertuig zijn geplaatst;
 • op de juiste hoogte zijn aangebracht (tussen de 1 en 2 meter t.o.v. de weg);
 • groot genoeg is (dus passend bij de wagen);
 • stevig zijn bevestigd;
 • in goede staat verkeren (schoon zijn, onbeschadigd zijn en de letters “werkverkeer” moet duidelijk herkenbaar zijn).


Tips > Voor meer informatie

Bordje kapot, letters slecht leesbaar? Meld dit aan je leidinggevende. Hij of zij zorgt er dan voor dat jij een bordje “werkverkeer” krijgt dat voldoet aan de geldende eisen.

Controleer het bordje dus regelmatig en spreek collega’s met kapotte bordjes ook aan!

Maak andere weggebruikers bewust van jouw aanwezigheid!