R. Bouhuis / R. Bouhuis
14 Veilig werken langs de weg
 >  Verkeersmaatregelen op een fietspad
Introductie

Deze toolbox heeft betrekking op de verkeersmaatregelen op fietspaden. De bereikbaarheid van lokaal verkeer op de locatie van een project wordt steeds vaker wordt vastgelegd in contracten. Dit betekend dus dat het lokaal verkeer kruist met het werkverkeer. Dit brengt extra risico’s met zich mee, vooral voor weggebruikers die gebruik maken van fietspaden.

Alle gebruikers van fietspaden zijn kwetsbare deelnemers in het verkeer. Het grootste gevaar is dan ook aanrijdgevaar. Dura Vermeer moet zorg dragen voor deze weggebruikers en zorgen dat wanneer het werkverkeer fietspaden moet oversteken de juiste verkeersmaatregelen worden geplaatst om zo het gevaar van aanrijding van derden te voorkomen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Aanrijdgevaar van derden:

Er zijn een aantal factoren waarbij de kans op aanrijdgevaar vergroot wordt. Hierbij gaat het om falende handelingen en falende management voorzieningen.

Falende taken:

 • Slecht geen visueel contact tussen bv. chauffeur en (brom)fietser;
 • Gebrekkige rijvaardigheid (brom)fietser of eigen werknemers;
 • Snelheidsfout (brom)fietser of eigen werknemers;
 • Onjuist geplaatste verkeersmaatregelen/ omleiding/ bebording;
 • Falende scheiding van infrastructuur/tekens op de weg.

Falende management voorzieningen:

 • Geen motivatie van management om volledig zicht van bestuurder te garanderen;
 • Te weinig motivatie van management voor veilig werken;
 • Geen motivatie van management om rekening te houden met (brom)fietsers;
 • Verkeerde planning (werken aan fietspaden op spitsuren);
 • Te weinig toezicht door management.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Zorg voor een goede planning met betrekking tot werkzaamheden op, naast of aan een fietspad, bespreek dit tijdens de Daily Stand en startwerkinstructie met de betrokken medewerkers. Beoordeel welke verkeersmaatregelen er van toepassing zijn en onderneem indien nodig actie.

Neem onderstaande maatregelen door en pas deze, indien van toepassing, toe:

 • Voer eerst een korte risicoanalyse uit op de werklocatie (LMRA) voor aanvang van de werkzaamheden. Stel hierbij de vragen:
  • Wat kan er volgens jou nog fout gaan/ welke gevaren zie je zelf? 
   • Denk na!
  • Wat is hier de oorzaak van? 
   • Neem actie!
  • Wat ga je er aan doen om de gevaren te vermijden? 
   • Blijven (na-)denken!
 • Een fietspad volledig afsluiten moet zo veel mogelijk voorkomen worden om de doorstroom van fietsers te kunnen behouden. Echter wanneer de situatie te gevaarlijk wordt zou je gebruik kunnen maken van een volledige afzetting, als je zorgt voor een goede omleiding. Denk hierbij aan goede signalering van de omleiding.
 • Laat (brom-)fietsers afstappen wanneer je voor je omleiding gebruikt maakt van stalen rijplaten. Deze stalen rijplaten zijn van nature vrij glad en kunnen uitglijd-, valpartijen veroorzaken met alle gevolgen van dien.
 • Werken niet tijdens de spitsuren op locaties waar veel lokaal (fiets)verkeer in contact komt met werkverkeer. Wanneer dit niet anders kan, zorg voor voldoende signalering, maak gebruik van verkeersregelaars.
 • Houd fietspaden vrij van obstakels, waaronder materiaal, bussen, vrachtwagens etc. Lukt dit niet maak dan gebruik van verkeersregelaars en adequate verkeersmaatregelen. Denk hierbij aan voldoende signalering en schildjes.
 • Zorg voor voldoende oriëntatieverlichting t.h.v. de werkzaamheden/ omleiding.
 • Wanneer je met een groot voertuig over het fietspad moet rijden, zorg dan voor voldoende signalering. Daarnaast zou je gebruik kunnen maken van verkeersregelaars. Wanneer deze niet beschikbaar zijn zorg dan dat een collega je ondersteund zodat deze het verkeer kan waarschuwen en in het uiterst geval kan tegenhouden.
 • Zet fietspad gedeeltelijk af met schildjes (let op de minimale eisen van breedte fietspad). Niet met pionnen, deze zijn minder goed zichtbaar voor fietsers.
 • Zorg ,wanneer mogelijk, dat (brom-)fietsers, scooters over de rijbaan geleid worden om aanrijdgevaar op vernauwde fietspaden te voorkomen.
 • Zorg ervoor dat er altijd een bordje ‘In- en uitrijdend werkverkeer’ wordt geplaatst, wanneer het werkverkeer met het lokaal verkeer kruist. Maak, waar nodig, gebruik van verkeersregelaars.
 • Houd verkeersmaatregelen in stand, plaats deze direct terug als je ze tijdelijk moet verplaatsen voor bijvoorbeeld transport.
 • De uitvoerder moet toezien op de verkeersmaatregelen. Hij moet regelmatig controle rondes uitvoeren en mensen aanspreken!
Tips > Voor meer informatie
 • Minimale breedte van een verhard eenrichtingsfietspad: 90 cm, ook tijdens werkzaamheden.
 • Bij fietsverkeer in twee richtingen en werkzaamheden korter dan 2 uur is een verhard fietspad breedte van minimaal 1,75 m nodig wanneer er geen (of minder dan 10%) bromfietsers van het fietspad gebruik maken. Bij meer dan 10% bromfietsers is de minimale verkeersruimte 2,25 m.
 • Bij fietsverkeer in twee richtingen en werkzaamheden langer dan 2 uur is een verhard fietspad breedte van minimaal 2,25 m nodig wanneer er geen (of minder dan 10%) bromfietsers van het fietspad gebruik maken. Bij meer dan 10% bromfietsers is de minimale verkeersruimte 2,75 m.