T. Baggerman / T. Baggerman
15 Line of Fire
 >  Line of Fire
Introductie

WERKEN IN DE VUURLINIE "Line of Fire"

De term "Line of Fire" wordt in het leger gebruikt en daarmee wordt de vuurlinie bedoeld. Dit is de baan van het schot. Je moet altijd zorgen dat je buiten schot blijft. Ook in de bouw- en infrabranche zijn er soortgelijke banen. Wij noemen dat de bouwveiligheidszone. Deze zone is afhankelijk van de gebouwhoogte, afmetingen van hijslasten, hijshoogte, hijsroute en plaats van opstelling van evt. hijskraan.

Zorg dat jij en je collega’s uit deze bouwveiligheidszone blijven tijdens b.v. hijs- of sloopwerkzaamheden, dus uit de "Line of Fire". Door buiten schot te blijven kan bij incidenten letsel worden voorkomen.


Voorbeeld: een last die omhoog wordt gehesen

Door uit de veiligheidszone te blijven bij hijs- of sloopwerken, sta je ook niet in de "Line of Fire". Wanneer de last dan toch valt, hebben we schade, maar heb jij geen letsel. Jij bent immers buiten schot gebleven.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij ongevallen met letsel is vaak de directe oorzaak dat het slachtoffer wordt geraakt. Dit kan zijn door:

  • Vallende delen;
  • Vloeistof dat wegspuit;
  • Delen die wegschieten;
  • Gas wat vrijkomt;
  • Iemand die zich snijdt, stoot of struikelt.

Kortom er komt energie vrij waardoor we letsel oplopen. Je kan geraakt worden en letsel oplopen door die vrijkomen energie; als je je in de "Line of Fire" bevindt.

Maatregelen > Wat moet je doen?

In je werk kan je voorkomen dat je geraakt wordt. De monteur sleutelt bijvoorbeeld van zich af. Ook als je folie etc. snijdt, dan snijd je van je af en niet naar je toe. Mocht je uitschieten, dan raak je je zelf niet.

Door je goed te positioneren, waarbij je van te voren nadenkt wat er kan gebeuren als iets wegschiet of vrij komt, kun je veel letsel worden voorkomen.

Zorg ervoor dat je je niet onder een hangende last begeeft. Als je bijvoorbeeld ook het hijsgebied afzet, dan zorg je er voor dat zowel jij als je collega's zich niet in de "Line of Fire" bevinden.Ook de draaicirkel van een kraan is een "Line of Fire"; zorg dat je hier uitblijft. Maak duidelijke afspraken met de machinist, houdt oogcontact en houd de omgeving in de gaten.

Middels de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) de korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd direct voor aanvang van de werkzaamheden, kan je ook bewust worden van de Line of Fires en je hierop goed positioneren.

Discussie > Bespreek het met je collega’s

Deze toolbox is bedoeld om het begrip "Line of Fire" bekend te maken in onze organisatie.

Soms zie je in je werkgebied een medewerker die zich in de vuurlinie bevindt. Je kunt dan met de term "Line of Fire", de persoon laten weten dat hij zich zo snel mogelijk uit de "Line of Fire" verwijderd. Bespreek dit met je collega's, zodat iedereen begrijpt wat jij bedoelt als je "LINE OF FIRE" schreeuwt.

Tips > Meld eens jouw voorbeeld

Ook in jouw werksituatie zullen "Line of Fire" voorbeelden zijn waarin je beter niet kunt komen. Wil je hiervan een foto maken en deze via de SAVE-app met de organisatie wil delen. Deze voorbeelden kunnen we dan toevoegen aan de toolbox. Hiermee kunnen we van elkaar leren en steeds bewuster worden van de "Line of Fire" en zorgen dat we hier uitblijven.

Kijk ook eens naar de leren van kaart: Ongeval bij uithijsen opzetstuk diepwell, waarin iemand werd geraakt door een vallend opzetstuk terwijl hij zich bevond in de bouwveiligheidszone en geraakt werd door het opzetstuk en daarbij zijn 6e ruggenwervel brak.