15 Line of Fire
 >  Risico's op beknelling
Introductie

Veilig werken staat bij Dura Vermeer op 1. We ontwerpen, realiseren en onderhouden infrastructuur die veilig moet zijn voor iedereen die betrokken is bij de realisatie alsmede het gebruik of onderhoud ervan. Onze missie is dan ook dat iedereen, elke dag, weer veilig en gezond thuiskomt. 

Elk ongeval willen we voorkomen
Onze organisatie is de afgelopen maanden echter geconfronteerd met een aantal arbeidsongevallen waarbij medewerkers letsel hebben opgelopen. Deze arbeidsongevallen hebben plaatsgevonden binnen verschillende organisatieonderdelen tijdens veel verschillende werkzaamheden maar hebben ook een belangrijke gelijkenis: het arbeidsongeval is opgetreden omdat het slachtoffer in directe omgeving van een gevaarsbron bevond.  

ZIEN - HANDELEN - LEREN & gevaarsbronnen
Denk bijvoorbeeld aan gevaarsbronnen bij het werken in de directe nabijheid van groot rijdend materieel, hijswerkzaamheden, funderingswerkzaamheden en leidingen of kabels. Deze werkzaamheden kunnen risicovol zijn. Een risico dat onvoldoende beheerst is kan leiden tot een een ongeval. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat we genoemde werkzaamheden moeten uitvoeren. Veel voorkomende taken zijn bijvoorbeeld het aanpikken van lasten, hulp bij graafwerkzaamheden of tijdens het asfalteren. Werken “in the line of fire” is risicovol, maar niet per se onveilig. Je bewust zijn van het feit dat je in the line of fire kan komen te staan en hierbij een veilige werkwijze toepassen is van levensbelang. Het begint echter bij het zien van het risico. Anders zul je ook niet bewust kunnen handelen en een veilige werkwijze toepassen. Vervolgens is ook het leren van deze werksituatie niet mogelijk.

Risico's > Kans op beknelling

Bij het aanslaan, begeleiden en positioneren van lasten kom je in een risicozone waar je gewond kunt raken. Als de onderlinge afstemming tussen jou en de kraanmachinist tijdens het aanslaan van de last onvoldoende is, dan kunnen je handen/vingers bekneld raken. 

Werk je op een productielocatie op en rondom machines? Blijf dan altijd uit de buurt van draaiende delen en verwijder nooit een beveiliging. Als je onderhoud uitvoert aan een machine moet je zeker weten dat de machine niet in beweging komt, bijvoorbeeld doordat iemand anders deze aanzet. Alleen als je zeker weet dat de machine niet meer aangezet kan worden, is het veilig om onderhoud uit te voeren.

Maatregelen > Hoe voorkom je beknelling?

Om beknelling te voorkomen is communicatie en afstemming van groot belang. 

  1. Zorg ervoor dat je veilig je werk kunt uitvoeren en dat er geen onverwachte handelingen worden uitgevoerd. 
  2. Word je gevraagd om een last te begeleiden en te positioneren? Zorg dan eerst dat je niet in het valbereik staat. 
  3. Houd goed contact met de machinist, zowel visueel als middels een audioverbinding (portofoon). 


Maatregelen > LOTOTO?!

Werk je op een productielocatie op en rondom machines? Blijf dan altijd uit de buurt van draaiende delen en verwijder nooit een beveiliging. Als er onderhoud wordt uitgevoerd aan een machine moet er een LOTOTO-procedure worden gebruikt: 

Lock-out: uitzetten en vergrendelen van de machine 
Tag out: markeren wie er aan de machine gaat werken 
Try out: controleren dat de energiebron en de machine zijn losgekoppeld