E. de Ruijter / E. de Ruijter
05 Arbeidsmiddelen
 >  Hoogwerker
Introductie

Op onze projecten worden regelmatig hoogwerkers ingezet om op moeilijk bereikbare plekken, op hoogte werkzaamheden uit te voeren. Een hoogwerker is een verplaatsbaar hefwerktuig, ingericht voor het heffen van personen. Het is geen machine om zware lasten te liften.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Indien de machine ondeskundig wordt ingezet ontstaan grote veiligheidsrisico’s zoals:

 • Het omvallen van de hoogwerker;
 • Het aanrijden van omstanders;
 • Het vallen van hoogte;
 • Het vallen van voorwerpen;
 • Het bekneld raken tussen de hoogwerker en een ander object;
 • Let op, doordat de maximale werkhoogte en de bewegingsmogelijkheden steeds groter worden, worden ook de risico’s groter.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Deskundigheid van de gebruiker

 • De gebruiker moet aantoonbaar zijn getraind;
 • De specifieke eigenschappen van de te gebruiken hoogwerker moeten aan de orde zijn gekomen;
 • De gebruiker moeten 18 jaar of ouder zijn.

Rekening houden met omgeving en overige werkzaamheden

 • Het gebruik mag nooit andere personen in gevaar brengen;
 • Indien er in de directe omgeving andere werkzaamheden plaatvinden of personen aanwezig zijn, is afstemming vereist;
 • Laat de hoogwerker nooit onbemand achter met de sleutel erin;
 • Bij kans op aanrijdingen moeten er afzettingen worden geplaatst, bijvoorbeeld met hekken of kegels;
 • Zo nodig moet het verkeer in overleg met de wegbeheerder worden omgeleid.

Overige aandachtspunten

 • Er zijn verschillende typen hoogwerkers beschikbaar, ga vooraf na welk type het meest geschikt is;
 • Het stabiel opstellen op een draagkrachtige ondergrond is van levensbelang;
 • Pas op voor sparingen in de ondergrond;
 • Er mogen uitsluitend personen, handgereedschappen en/of benodigde materialen worden vervoerd;
 • Op het platform staat de maximale belasting op het platform vermeld. Let op! Dit kan verschillen per type;
 • Met een hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht;
 • Laat niets buiten het platform steken;
 • Er moet een gebruiksaanwijzing (in de taal van de gebruiker) beschikbaar zijn.

Op het platform is een veiligheidsgordel met korte lijn (eventueel instelbare) verplicht.

 • De Arbocatalogus schrijft ook het gebruik van een zogenaamde positioneringsgordel voor bij werkzaamheden op hoogte vanuit een werkbak. Door de grote diversiteit aan werkbakken en de grote verschillen in de positie van de gecertificeerde ankerpunten is correct gebruik van een positioneringsgordel niet altijd mogelijk. Hierdoor is een val van hoogte nog steeds een scenario. De positioneringsgordel is ongeschikt om een medewerker te beschermen tegen de gevolgen van een val van hoogte. Om deze reden heeft Dura Vermeer ervoor gekozen om medewerkers te positioneren in de werkbak door middel van een valharnas incl. valstopblok (en valdemping). Het valharnas incl. valstopblok minimaliseert de valafstand, is voorzien van een valdemper en houdt de medewerkers in de werkbak bij onvoorziene bewegingen. Met in acht neming van bovenstaande maatregelen, wordt er voldaan aan de gestelde criteria van vigerende wet- en regelgeving.
 • Ook wanneer deze verplichting, bij (schaar-)hoogwerkers formeel niet door de fabrikant wordt voorgeschreven, is het gebruik van een veiligheidsgordel bij Dura Vermeer verplicht!;
 • Klauter nooit over de leuning van de hoogwerker. Houd beide voeten op de vloer;
 • Voorzieningen aan het werkplatform, zoals een rek voor bv. gereedschap, of een hijswerktuig zijn niet toegestaan, tenzij deze risico verhogende factoren in een RIE zijn meegenomen. De gebruiksaanwijzing moet dan de toegevoegde functie beschrijven;
 • Het in- of uitstappen op een ander niveau dan het opstellingsoppervlak is niet toegestaan. (Eventueel kan na een aanvullende RIE een uitzondering gemaakt worden. Dat is zeer uitzonderlijk en dus beslist niet standaard.);
 • Gebruik geen opstapjes, trapjes en dergelijke op het werkplatform;
 • Het verplaatsen van hoogwerkers gaat langzaam, ook in transportstand.

Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de hoogwerker en bij het oversteken van verkeerswegen en spoorwegovergangen.

 • Het meest onderschatte gevaar schuilt in het verplaatsen van de hoogwerker. Een kleine kuil of hobbel in de ondergrond kan ervoor zorgen dat de gebruiker met grote kracht uit de werkbak geslingerd kan worden. Zelfs met de bak in een lage stand kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.
 • Wees je ervan bewust dat een trein snel passeert nadat de waarschuwingsbel op een spoorwegovergang heeft geklonken en de spoorbomen zijn gesloten;
 • Bij werkzaamheden en transport over de (openbare-) weg aanvullende optische waarschuwings-middelen (zwaailamp) toevoegen;
 • Bij rijden in ruimten met veel omgevingslawaai zo nodig aanvullende optische en akoestische waarschuwingssignalen op de hoogwerker toepassen.

Keuring van de machine

 • De machine dient jaarlijks te worden gekeurd. Dit is op de machine aangegeven door middel van een keuringssticker. Controleer deze voor gebruik.
Lees voor gebruik de handleiding, voorkom verrassingen.
Aanlijnen doe je niet aan de leuning maar aan het ankeroog.
Sleutel verwijderen en stopknop indrukken na gebruik hoogwerker, ook bij pauze!
Tips > Voor meer informatie

Bekijk voor meer informatie ook de Abomafoon toolbox: ​​​​​​​https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers/