R. de Groot
05 Arbeidsmiddelen
 >  Hefsteiger
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Voordat ik een hefsteiger betreed kijk ik of deze gekeurd is;
 • Voordat ik omhoog ga, kijk ik altijd waar de noodstopschakelaar zit.
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan de hefsteiger voor het werken  aan gevels en wanden.

Een hefsteiger bestaat uit een werkplatform dat via één of meerdere masten omhoog en omlaag wordt geleid. Het hefplatform dient voor personen, materiaal en gereedschap.

Voordelen van een hefsteiger;

 • Groot werkplatform;
 • Groot hefvermogen;
 • Eenvoudig op goede werkhoogte af te stellen;
 • Makkelijk te verplaatsen.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Vallen van hoogte;
 • Bezwijken of omvallen van een hefsteiger door overbelasting,en door onjuist gebruik;
 • Getroffen worden door vallende voorwerpen;
 • Afklemmen van ledematen door onvoldoende vrije ruimte
Maatregelen > Wat moet je doen?

Keuring dient plaats te vinden:

 • Jaarlijks;
 • Opstellingskeuring na montage;
 • Dagelijks visuele inspectie door de gebruiker (de gebruiker dient wel geïnstrueerd te zijn).


De werkgever van de gebruiker is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn mensen veilig kunnen werken.

Bij een hefsteiger behoren de volgende documenten:

 • Logboek (hefsteigerboek, waarin keuringen, beproevingen en reparaties worden aangetekend);
 • Instructieboek voor gebruik en onderhoud.


Gebruik:

 • Bedienend personeel moet geïnstrueerd zijn en tenminste18 jaar oud;
 • Mag niet onbeheerd worden achtergelaten in gebruikersstand;
 • Mag niet worden gebruikt bij onweer en/of harde wind (niet verankerd windkracht 6, wel verankerd windkracht 7);
 • Onder de steiger een zone afzetten in verband met eventueel vallende voorwerpen;
 • Werkzaamheden aan de gevel boven of onder het platform zijn niet toegestaan zonder passende voorzieningen;
 • Vooraf controleren of er geen uitstekende delen aan de gevel zitten (knelgevaar);
 • Verplaatsen met kraan op aanwijzing van fabrikant;
 • Platform alleen achterlaten in de laagste stand;
 • Indien het platform op hoogte achterblijft, verankeren conform voorschriften fabrikant;
 • Platform moet goed bereikbaar zijn vanaf maaiveld;
 • Tentconstructies uitsluitend na goedkeuring fabrikant;
 • Eén persoon aanwijzen voor toezicht en beheer (moet dagelijks beschikbaar zijn);
 • De gebruiker moet bereikbaar zijn voor hulp in het geval van calamiteiten;
 • De gebruiker mag het werkplatform slechts op één vastgestelde plek verlaten of betreden;
 • De hefsteiger mag niet als personenlift worden gebruikt!
Tips > Voor meer informatie

Klik op de link hieronder voor meer informatie:

http://www.abomafoon.nl/upload/foon5/Abomafoon%205.04.pdf