Chris Vulker / Tim Straub
05 Arbeidsmiddelen
 >  Veiligheidsmes
Introductie

Binnen Dura Vermeer komen snijverwondingen veelvuldig voor. dit was voor Dura Vermeer aanleiding om te kijken hoe we dit kunnen voorkomen. Er is sinds kort een nieuw mes geïntroduceerd, de Martor Secunorm 380. Dit veiligheidsmes vervangt de oude uitschuifmessen. Uit de praktijktesten blijkt dat dit mes fijn werkt en helpt bij het voorkomen van snij-incidenten. Dura Vermeer verwacht met de verstrekking van dit mes en met juist gebruik van dit type mes, dat snijverwondingen niet meer zullen voorkomen.


Het mes heeft als voordeel dat er een veer in zit. Zodra de druk van het mes afgaat, springt het mes terug in de houder om zo verdere beschadiging te voorkomen. Het mes kan eenvoudig bediend worden door je duim op het uitschuifvlak te houden. Zodra je het mes tegen materiaal aandrukt, houdt het mes zichzelf vast. Je kunt de duim dan van het afschuifvlak halen. Het mesje zal direct in de houder terugschieten zodra contact met het te snijden materiaal verloren is. Mocht het mes afbreken dan schiet het mes ook terug in de houder. Haal tijdens het snijden de duim van het uitschuifvlak, anders blokkeert het mes bij terugschieten. Er zit een standaard 18mm mes in, deze is met het schuifje aan de onderkant eenvoudig te vervangen. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  1. Met een standaard uitschuifmes is de kans op een snij incident groter
  2. Het doorschieten van het mes kan zorgen voor snij incidenten

Het mes is eenvoudig te bedienen met de duim. Ook als er vuil tussenkomt blijft bediening eenvoudig. Mocht er toch vuil tussen komen is dit er gemakkelijk uit te kloppen.

zie voor een verdere instructie het filmje van de maker op youtube:

https://youtu.be/us9Uz1L66Tk

De belangrijkste snijmaterialen waarvoor het mes gebruikt kan worden zijn:

- Karton tot 4 laags;

- Folie en papierbanen;

- Wikkel, stretch en krimpfolie;

- Schuim, styropor;

- Goederen in zakken;

- Plakband;

- Kunststof strapbanden;

- Gecoate en gelamineerde folie;

- PVC;

- Vilt;

- Niet geweven stoffen.

Het mes is zowel voor links-, als rechtshandigen te gebruiken door het mesje andersom in de houder te doen.


Maatregelen > Wat moet je doen?

Het mes draagt, bij goed gebruik, bij aan:

  • Voorkomen van snij incidenten
  • Beperking van letsel, doordat het mes terugschiet

Let op, het mes is een maatregel ter voorkoming van snij incidenten. Dit wil niet zeggen dat je jezelf er niet meer mee kunt snijden. Zorg te allen tijde dat je het mes op de juiste wijze gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de positie van je andere hand en snijd altijd van jezelf af. Mocht je twijfelen of een ander type mes gebruiken, gebruik dan juiste handschoenen: https://www.duravermeersave.nl/toolbox/persoonlijke-beschermingsmiddelen-pbm-en-veiligheidssymbolen/spaar-je-handen-en-vingers 
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Dit mes helpt mij bij het voorkomen van snij incidenten?
  2. Hoe vaak komen snij incidenten voor?
  3. Gebruik jij het mes op de juiste manier?


Tips > Voor meer informatie

- Bestel materiaal zo veel mogelijk op maat

- Voer een LMRA uit voor je gaat snijden

- Zorg dat je geen bot mes gebruikt

- Wist je dat er binnen Dura Vermeer gemiddeld één keer per maand een snij incident voorkomt? 


Mocht je verbetersuggesties hebben, meld het in de SAVE app!