N. Chafiq El Idrissi
05 Arbeidsmiddelen
 >  Werkbak inzetten; wat moet ik weten?
Introductie

Sinds juli 2020 gelden er strenge regels met betrekking tot het gebruik van een werkbakken of werkplatforms, hangend in een hijskraan. Het uitgangspunt is dat deze werkbakken niet meer gebruikt mogen worden. Alleen als er echt geen ander alternatief is mag overwogen worden een werkbak in te zetten.  

Per 1 januari 2022 zijn de regels iets versoepeld. In deze toolbox een update over het gebruik van werkbakken in combinatie met een hijskraan.

De Vereniging Verticaal Transport heeft zich sterk gemaakt om de strenge regels voor werkbakken te versoepelen en werkbaarder te maken. Mede daardoor heeft het ministerie SZW besloten om per 1 januari jl. de volgende aanpassingen van artikel 7.23d door te voeren:

  • Voor de beoordeling en goedkeuring van het werkplan, is het niet langer verplicht om dit door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige te laten doen.
  • De maximum windsnelheid gaat van 7 m/s naar 13,8 m/s, gemeten op het hoogste punt van de kraan.

Wat wel moet:

  • Vooraf dient een schriftelijk werkplan te worden opgesteld waarin minimaal een onderbouwing wordt gegeven waarom er geen alternatief is en hoe de werkzaamheden veilig zullen worden uitgevoerd.
  • Minimaal 2 dagen van tevoren dienen de werkzaamheden te worden aangemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Hierin dient te worden aangegeven de locatie, aantal betrokken werknemers en de datum , tijdsstip en tijdsduur van de werkzaamheden.

De werkbakken zijn nog steeds hulpmiddelen die alleen ingezet mogen worden als er geen veiliger alternatief mogelijk is, zoals het plaatsen van een steiger of het gebruik van een hoogwerker. En hoewel de opdrachtgever nu de vrijheid heeft om te bepalen welke deskundigheid hij inzet voor het opstellen van het werkplan, moet dit werkplan natuurlijk nog wel aan de eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie voldoen. Ook moet het werkplan op tijd – minimaal 2 werkdagen voor de uitvoerdatum – ingediend worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Maatregelen > De regels op een rijtje

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is dus het niet toegestaan om personen te vervoeren met een hijskraan. Hijskranen, bestemd voor goederenvervoer, zijn niet uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen, bedoeld in EU-richtlijn 2006/42/EG, waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer, (moeten) zijn uitgerust. Het gebruik van een werkbak of –platform is alleen bij hoge uitzondering mogelijk, extra voorbereiding is vereist. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes. Voor een compleet overzicht zetten we de belangrijkste regels hieronder nog even voor u op een rijtje.

  • Inzet van werkbakken en werkplatforms is alleen toegestaan wanneer werkzaamheden echt niet met een ander middel uitgevoerd kunnen worden.
  • Een werkbak of platform mag ingezet worden bij een maximale windsnelheid van 13,8 m/s.
  • De noodzaak om met een werkbak of werkplatform veilig te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan.
  • Dit plan dient minimaal 2 dagen van te voren gereed te zijn, aangezien de aanmelding van de werkzaamheden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie uiterlijk 2 dagen voor aanvang plaats moet vinden.
  • Het verzorgen van een plan, het verkrijgen van goedkeuring en de aanmelding van de werkzaamheden is de taak van de opdrachtgever van de kraanleverancier.
  • Overtreding van de regels komt de opdrachtgever van de kraanleverancier op hoge boetes te staan.

De volledige tekst van het artikel vindt u hier: Artikel 7.23d Arbobesluit.


Tips > Voor meer informatie