R. van Nikkelen Kuijper
05 Arbeidsmiddelen
 >  Cirkelzaagmachine
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik vind de extra hulpgeleider niet nodig.
 • Ik waarschuw mijn collega's als deze onveilig aan het zagen zijn aan de machine.
 • Ik gooi het afval direct in de dichtstbijzijnde afvalcontainer.
Introductie

Op de bouwplaats zijn de bouwcirkelzaag,- en aftimmerzaagmachines onmisbare gereedschappen.

De volgende werkzaamheden worden ermee verricht:

 • afkorten;
 • schulpen; 
 • platen zagen.

De bouwcirkelzaag is alleen geschikt voor het bewerken van hout en houtachtige producten.

Het zagen van wiggen is gevaarlijk en niet toegestaan, uitgezonderd project-specifieke keggen. Ook het zagen van bijvoorbeeld tempex is gevaarlijk en is niet toegestaan. Gebruik hiervoor gereedschappen met gloeidraad om tempex te snijden.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • In aanraking komen met draaiend zaagblad;
 • Terugslag en klemmen werkstuk (door bijvoorbeeld vochtig hout);
 • Gehoorbeschadiging;
 • Oogbeschadiging;
 • Vrijkomen van schadelijke stoffen (b.v. houtstof deeltjes);
 • Afgeleid worden;
 • Struikelen over afval;
 • Te weinig werkruimte rond de machine.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Gebruiker

 • Alleen personen met voldoende vakkennis mogen na een veiligheidsinstructie de machine bedienen.
 • Jeugdigen (beneden de 18 jaar) mogen er slechts aan werken binnen het kader van een wettelijk
  erkende beroepsopleiding en dan onder doeltreffend vakbekwaam toezicht;
 • De gebruiker mag geen ringen of loshangende kleding dragen;
 • Plaats de machine op een stabiele ondergrond en zorg voor voldoende bewegingsruimte;
 • Maak gebruik van een aanvoertafel;
 • Check of de noodstop aanwezig is (dit is wettelijk verplicht!);
 • Schakel voor de zaagmachine eerst de stofafzuiging aan;
 • Laat na gebruik de machine op een veilige manier achter (zaagblad en beschermkap omlaag, werkplek opgeruimd).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Het dragen van gehoor- en oogbescherming is verplicht;
 • Het dragen van werk-, of nauwsluitende handschoenen is niet toegestaan.

Dura Vermeer heeft als standpunt om geen handschoenen te dragen. Ook geen nauwsluitende handschoenen zoals in de Abomafoon aangegeven. De reden hiervoor is dat "nauwsluitende" handschoenen door iedereen op eigen wijze kan worden geïnterpreteerd. Nauwsluitende handschoenen bieden bijna geen extra bescherming tegen stoten of snijden. Daarbij bestaat de kans dat men onvoldoende nauwsluitende handschoenen gaat gebruiken en het risico groter wordt dat handschoen én hand door het zaagblad gegrepen wordt. Het risico dat men dan onvoldoende nauwsluitende handschoenen gaat gebruiken is daarmee groter dan het voordeel van de nauwsluitende handschoenen.

Zaagbord met instructies

Bij het bestellen en plaatsen van een zaagmachine altijd het zaagbord met instructies mee bestellen en op een duidelijk zichtbare plaats dichtbij de machine ophangen.

Zaagblad

Het zaagblad dient op de juiste werkhoogte te worden afgesteld om het risico van terugslag van het
hout te beperken.

 • voor het schulpen en afkorten zo hoog mogelijk;
 • voor het zagen van plaatmateriaal zo laag mogelijk, om splintervorming zo goed mogelijk te voorkomen;
 • Hoe scherper het zaagblad hoe veiliger het is het is; het risico van klemmen, terugslag of vastlopen van de zaag is dan minder;
 • Een zaagblad moet ook schoon zijn (ontdaan van restanten van harsen uit het hout en dergelijke);
 • Volg bij het wisselen van het zaagblad de instructie van DVMS.

Beschermkap

 • Gebruik altijd de beschermkap.

Afzuiging

 • Sluit de machine boven en onder aan op de afzuiginstallatie;
 • Zet altijd eerst de afzuiging en dan pas de zaagmachine aan.

Geleiders

 • Er moet zowel een geleider als een hulpgeleider op de zaagmachine zijn aangebracht. De laatste moet verstelbaar zijn.

Duwhout

 • Gebruik altijd een duwhout.

Orde en netheid

 • Houd de omgeving rond de zaagmachine schoon.

Spouwmes
Hulpgeleider
 Struikelgevaar
Tips > Voor meer informatie

http://www.abomafoon.nl/upload/foon7/Abomafoon%207.11.pdf

Handleiding Dura Vermeer beschikbaar op site DVMS.