R. van Nikkelen Kuijper
05 Arbeidsmiddelen
 >  Cirkelzaagmachine
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik vind de extra hulpgeleider niet nodig.
 • Ik waarschuw mijn collega's als deze onveilig aan het zagen zijn aan de machine.
 • Ik gooi het afval direct in de dichtstbijzijnde afvalcontainer.
Introductie

Op de bouwplaats zijn de bouwcirkelzaag,- en aftimmerzaagmachines onmisbare gereedschappen.

De volgende werkzaamheden worden ermee verricht:

 • afkorten
 • schulpen en
 • platen zagen.

De bouwcirkelzaag is alleen geschikt voor het bewerken van hout.

Het zagen van bijvoorbeeld tempex is gevaarlijk en is niet toegestaan. Gebruik hiervoor één van de hieronder afgebeelde gereedschappen met gloeidraad om tempex te snijden.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aanraken draaiend zaagblad
 • Terugslag en klemmen werkstuk
 • Geluidsniveau te hoog
 • Vrijkomen van schadelijke stoffen (b.v houtstof deeltjes)
 • Afgeleid worden
 • Struikelen over afval
 • Weinig werkruimte rond de machine
Maatregelen > Wat moet je doen?

Gebruiker

 • Alleen personen met voldoende vakkennis mogen na een veiligheidsinstructie de machine bedienen.
 • Jeugdigen (beneden de 18 jaar) mogen er slechts aan werken binnen het kader van een wettelijk
  erkende beroepsopleiding en dan onder doeltreffend vakbekwaam toezicht.
 • Zo nodig is de machine uit te rusten met een afsluitbare werkschakelaar waar alleen het opgeleide personeel een sleutel van heeft.
 • De gebruiker mag geen ringen of loshangende kleding dragen;

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Het dragen van gehoorbescherming is verplicht;
 • Het dragen van werk-, of nauwsluitende handschoenen is niet toegestaan.

Dura Vermeer heeft als standpunt om geen handschoenen te dragen. Ook geen nauwsluitende handschoenen zoals in de Abomafoon aangegeven. De reden hiervoor is dat "nauwsluitende" handschoenen door iedereen op eigen wijze kan worden geïnterpreteerd. Nauwsluitende handschoenen bieden bijna geen extra bescherming tegen stoten of snijden. Daarbij bestaat de kans dat men onvoldoende nauwsluitende handschoenen gaat gebruiken en het risico groter wordt dat handschoen én hand door het zaagblad gegrepen wordt. Het risico dat men dan onvoldoende nauwsluitende handschoenen gaat gebruiken is daarmee groter dan het voordeel van de nauwsluitende handschoenen.

Zaagbord met instructies

Bij het bestellen en plaatsen van een zaagmachine altijd het zaagbord met instructies mee bestellen en op een duidelijk zichtbare plaats dichtbij de machine ophangen.

Zaagblad

Het zaagblad dient op de maximale hoogte te worden afgesteld om het risico van terugslag van het
hout te beperken.

 • voor het schulpen en afkorten zo hoog mogelijk;
 • voor het zagen van plaatmateriaal zo laag mogelijk, om splintervorming zo goed mogelijk te voorkomen.
 • Hoe scherper het zaagblad hoe veiliger het is het is; het risico van klemmen, terugslag of vastlopen van de zaag is dan minder
 • Een zaagblad moet ook schoon zijn (ontdaan van restanten van harsen uit het hout en dergelijke).

Beschermkap

 • Gebruik altijd de beschermkap.

Geleiders

 • Er moet zowel een geleider als een hulpgeleider op de zaagmachine zijn aangebracht. De laatste moet verstelbaar zijn.

Duwhout

 • Gebruik altijd een duwhout.

Orde en netheid

 • Houd de omgeving rond de zaagmachine schoon.