S. van Tricht / S. van Tricht
05 Arbeidsmiddelen
 >  Hoogwerker
Introductie

Op onze projecten worden regelmatig hoogwerkers ingezet om op moeilijk bereikbare plekken, op hoogte werkzaamheden uit te voeren. Een hoogwerker is een verplaatsbaar hefwerktuig, ingericht voor het heffen van personen. Het is geen machine om zware lasten te liften.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Indien de machine ondeskundig wordt ingezet ontstaan grote veiligheidsrisico’s zoals:

 • Het omvallen van de hoogwerker
 • Het aanrijden van omstanders.
 • Het vallen van hoogte.
 • Het vallen van voorwerpen.
 • Het bekneld raken tussen de hoogwerker en een ander object.
 • Let op, doordat de maximale werkhoogte en de bewegingsmogelijkheden steeds groter worden, worden ook de risico’s groter.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Deskundigheid van de gebruiker

 • De gebruiker moet aantoonbaar zijn getraind.
 • De specifieke eigenschappen van de te gebruiken hoogwerker moeten aan de orde zijn gekomen.
 • De gebruiker moeten 18 jaar of ouder zijn.

Rekening houden met omgeving en overige werkzaamheden

 • Het gebruik mag nooit andere personen in gevaar brengen.
 • Indien er in de directe omgeving andere werkzaamheden plaatvinden of personen aanwezig zijn, is afstemming vereist.
 • Laat de hoogwerker nooit onbemand achter met de sleutel erop.
 • Bij kans op aanrijdingen moeten er afzettingen worden geplaatst, bijvoorbeeld met hekken of kegels.
 • Zo nodig moet het verkeer in overleg met de wegbeheerder worden omgeleid.

Overige aandachtspunten

 • Er zijn verschillende typen hoogwerkers beschikbaar, ga vooraf na welk type het meest geschikt is.
 • Het stabiel opstellen op een draagkrachtige ondergrond is van levensbelang.
 • Pas op voor sparingen in de ondergrond.
 • De hoogwerker.
 • Er mogen uitsluitend personen, handgereedschappen en/of benodigde materialen worden vervoerd.
 • Op het platform staat de maximale belasting op het platform vermeld. Dit kan verschillen per toepassing.
 • Met een hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht.
 • Laat niets buiten het platform steken.
 • Er moet een gebruiksaanwijzing (in de taal van de gebruiker) beschikbaar zijn.

Op het platform is een veiligheidsgordel met korte lijn (eventueel instelbare) verplicht

 • Ook wanneer deze verplichting, bij schaarhoogwerkers formeel niet door de fabrikant wordt voorgeschreven, adviseren wij het gebruik dringend.
 • Indien de locatieverantwoordelijke het gebruik voorschrijft dient dit opgevolgd te worden.
 • Klauter nooit over de leuning van de hoogwerker. Houd beide voeten op de vloer.
 • Voorzieningen aan het werkplatform, zoals een rek voor bv. gereedschap, of een hijswerktuig zijn niet toegestaan, tenzij deze risico verhogende factoren in een RIE zijn meegenomen. De gebruiksaanwijzing moet dan de toegevoegde functie beschrijven.
 • Het in- of uitstappen op een ander niveau dan het opstellingsoppervlak is niet toegestaan. (Eventueel kan na een aanvullende RIE een uitzondering gemaakt worden. Dat is zeer uitzonderlijk en dus beslist niet standaard.)
 • Gebruik geen opstapjes, trapjes en dergelijke op het werkplatform.
 • Het verplaatsen van hoogwerkers gaat langzaam, ook in transportstand

Wees voorzichtig bij het oversteken van verkeerswegen en spoorwegovergangen.

 • De trein passeert snel nadat de waarschuwingsbel op een spoorwegovergang heeft geklonken en de spoorbomen zijn gesloten.
 • Bij werkzaamheden en transport over de (openbare-) weg aanvullende optische waarschuwings-middelen (zwaailamp) toevoegen.
 • Bij rijden in ruimten met veel omgevingslawaai zo nodig aanvullende optische en akoestische waarschuwingssignalen op de hoogwerker toepassen.

Keuring van de machine

 • De machine wordt jaarlijks gekeurd. Dit is op de machine aangegeven.
Handleiding
Aanlijnen
Sleutel verwijderen