J. de Koning
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Samen scherp(er) op veiligheid.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Krijg jij weleens een ad hoc opdracht? Hoe is de veiligheid dan geborgd?
 3. Onderbreek jij het werk als er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?
Waarom moeten we blijven investerenen veiligheid.

Vanwege de vele incidenten die van januari 2021 tot en met mei 2021 zijn gemeld is er besloten om deze toolbox te weiden aan de scherpte die iedere medewerker elke dag dient op te zoeken voorafgaand en tijdens de werkzaamheden. Elk afzonderlijk incident kan leiden tot lichamelijk letsel en schade aan materiaal/materieel en imago.

Hoe gaat het met de veiligheid binnen Dura Vermeer?

Dura Vermeer heeft veiligheid als kernwaarde benoemd in de bedrijfsvoering. Sinds de introductie van het veiligheidsprogramma Samen Veilig (2012) en de introductie van het cultuurprogramma Zien Handelen Leren (2017) is de veiligheid op zowel de projecten (uitvoering) als op de projectkantoren (tender, ontwerp, voorbereiding) door de jaren verbeterd.

Enerzijds kunnen we enorm trots zijn op de IF-rate die eind 2020 is gedaald naar 0,25 (De IF-rate is het aantal ongevallen met verzuim, dat was in 2020 historisch laag). Anderzijds zien we de incidenten in 2021 oplopen en kunnen we wachten op het ene grote incident (ijsbergtheorie).

Risico's > Waar gaat het nog mis?

Veiligheid krijgt steeds meer aandacht, dit start al vanaf het moment dat we een project willen aannemen. In het ontwerp en in de voorbereiding worden maatregelen genomen om het werk veilig te kunnen uitvoeren. 

In de startwerkinstructie, tijdens de dagstart en met behulp van het weekbord worden deze maatregelen uitgelegd. Hiervoor wordt het werkplan of veiligheidsplan gebruikt. 

Door afwijkingen buiten, bijvoorbeeld door wijzigingen in de planning of de beoogde werkwijze, zijn er soms andere aanvullende maatregelen nodig. 

Bij een werkmethode die vooraf niet is bedacht kunnen er veiligheidsrisico's zijn die niet zijn geïdentificeerd. Het is daarom van groot belang om bij een wijziging eerst terug naar de tekentafel (met de deskundige) te gaan, vervolgens samen de risico's in kaart brengen en een aangepaste werkinstructie voor op te stellen (bijv. een Taakrisico Analyse/ TRA). 

 Niet ff snel, maar ff nadenken. 

Maatregelen > Wat kun jij eraan doen?

Wat verwachten we van jou?

 • Houd veiligheid bespreekbaar door middel van Zien - Handelen - Leren;
 • Houd je aan de gegeven werkinstructie en het werkplan;
 • Voer alleen werkzaamheden uit waarvoor je bevoegd bent en opdracht heb gekregen;
 • Onderbreek de werkzaamheden bij afwijkende situaties als de veiligheid niet meer geborgd is;
 • Voorkom improvisatie bij risicovollere werkzaamheden;
 • Voer geen 'ad hoc' opdrachten uit zonder werkinstructie en uitleg over de veiligheidsrisico's en maatregelen;
 • Durf om informatie te vragen aan je leidinggevende, je hebt hier recht op!;
 • Bespreek samen de Veiligheidscampagne: "Van FF snel, naar FF nadenken".

Tips > Voor meer informatie

Ga alleen aan het werk als je instructie duidelijk is gegeven en nadat de risico's zijn besproken.