J. de Koning
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Start werkinstructie
Introductie

Elk project heeft een andere (werk)omgeving en brengt andere gevaren en risico's met zich mee waardoor je niet 1 standaard start werkinstructie kunt maken die op alle projecten de risico's en gevaren dekt. De gevaren en risico's die op projecten schuilen worden besproken in de start werkinstructie. Tevens is het altijd goed om wekelijks de start werkinstructie door te nemen (ook bij niet veranderende werkzaamheden) zodat er weer even stilgestaan wordt bij het project en zijn bijbehorende bijzonderheden. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wanneer medewerkers niet op de hoogte zijn van de project risico's, gevaren en reglementen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan of men houd zich (onbedoeld) niet aan de geldende projectregels. In de start werkinstructie worden de volgende zaken behandeld:

 •  Algemene gegevens over het project;
 •  Spoor specifieke risico's en maatregelen;
 •  Top 3 risico's en maatregelen;
 •  L.M.R.A.;
 •  Bijzonderheden van het project;
 •  Relevante pictogrammen;
 •  Algemene regels;
 •  Dienstdoende B.H.V. bevoegde.

Maatregelen > Wat moet je doen?

De start werkinstructie wordt voor aanvang van de werkzaamheden door de uitvoerder of voorman gegeven aan elke medewerker, zodat het voor deze medewerker duidelijk is wat voor werkzaamheden hij/zij moet gaan uitvoeren, welke risico's er bij (kunnen) optreden en wie de contactpersoon is op de bouwplaats. De start werkinstructie zorgt ervoor dat iedereen de juiste informatie heeft om veilig te kunnen werken. 

Vraag bij aanvang van het werk om de start werkinstructie bij je uitvoerder/voorman zodat je met de juiste informatie naar buiten kunt en als er onduidelijkheden zijn kun je deze aankaarten bij de uitvoerder/voorman.

Stel een vraag: Als een start werkinstructie niet helemaal duidelijk is, stel dan een vraag. Zeker als het gaat over bijzondere risico's die dag of op dat project. 

Discussie > Bespreek het met je collega’s

-Ik hoef geen start werkinstructie want ik loop hier al maanden op dit project.

-Ik hoef geen start werkinstructie, ik teken zo wel voor ontvangst.

Tips > Voor meer informatie

De start werkinstructie is het moment om iedereen goed voor te bereiden op:

- de werkzaamheden die gaan plaatsvinden (ook die van je collega's of andere aannemers);

- spanningsloos- of buitendienststelling;

- risico's van de werkzaamheden en de omgeving;

- belangrijke informatie over contactpersonen en B.H.V. bevoegde.

Na het ontvangen van de start werkinstructie dien je hier altijd voor te tekenen zodat het duidelijk is dat je de start werkinstructie heb begrepen. Voordat je tekent bedenk dan:

 1. Ik weet hoe ik zelf veilig kan werken;
 2. Ik weet welke andere werkzaamheden in de buurt van mij plaatsvinden;
 3. Ik weet of er bijzondere risico's zijn waar ik rekening mee moet houden;
 4. Ik weet welke algemene regels van toepassing zijn.