T. Straub
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Corona: Maatregelen en de bouw
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de risico's op besmetting met het Coronavirus en de te treffen maatregelen op een bouwplaats.

Zolang de maatregelen van kracht zijn houden we geen toolbox met grote groepen collega’s.  
Het aantal fysieke bijeenkomsten moet tot een minimum worden beperkt. Indien noodzakelijk zijn op de kantoorlocaties of externe locaties bijeenkomsten toegestaan tot en met vier personen. Alleen in overleg met de directie van de werkmaatschappij zijn bijeenkomsten tot maximaal tien personen toegestaan.​

Ga indien mogelijk buiten of op een lege verdiepingsvloer staan op gepaste afstand van elkaar (min 1,5 meter). 

De uitvoerder vermeldt de aanwezigen op het registratieformulier, ondertekening door de deelnemers is niet nodig.

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’
Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Het protocol is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie. Deze insteek waarborgt dat er minimaal beroep gedaan hoeft te worden op de inzet van beperkt beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen, behalve in specifieke situaties zoals werk in zorginstellingen. 

De strategie bestaat eruit:

 1. Als eerste tref maatregelen om persoonlijke besmetting te voorkomen zodat er in een omgeving gewerkt kan worden waarin geen besmettingsrisico aanwezig is. 
 2. Als dat niet mogelijk is en er moet gewerkt worden in gebieden met besmettingsrisico, dan moeten er technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om besmetting te voorkomen. 
 3. Tot slot zijn er specifieke situaties waarbij ook persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet moeten worden.

Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners of gebruikers verblijven is er reden voor extra voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners of gebruikers nodig. Wordt geen instemming gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie en het protocol 'Samen veilig doorwerken' op de speciale pagina van Bouwend Nederland

Standpunt Dura Vermeer

Voor medewerkers uit het buitenland is van toepassing de richtlijn voor grenswerkers waarbij alle Nederlandse (basis)maatregelen in acht worden genomen. Bij strikte naleving van de Nederlandse (basis)maatregelen (zoals beschreven in deze toolbox) mogen buitenlandse medewerkers hier werkzaamheden uitvoeren en hoeven zij niet tien dagen in (thuis)quarantaine. (zie vragenlijst voor medewerkers die vanuit het buitenland op de projecten komen)

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het coronavirus wordt verspreid door besmette mensen. Door hoesten, niezen, schreeuwen of soms gewoon praten brengen zij, via kleine druppeltjes, het virus uit hun neus of keel naar buiten. Bij dit virus is het van belang om goede persoonlijke arbeidshygiëne toe te passen. Het virus kan zelfstandig niet goed overleven buiten het lichaam, maar juist wel heel goed binnen die kleine druppels die we overal achterlaten.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus COVID-19?

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Heb je een of meer van deze klachten?

Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Neem hiervoor contact op met de GGD via telefoonnummer 0800-1202.

Dan is het afhankelijk van de uitslag (positief of negatief) of je weer naar buiten mag. En of ook je huisgenoten thuis blijven. 

Heb je huisgenoten? Zij blijven ook thuis als je naast milde coronaklachten ook last hebt van koorts of benauwdheid. 

Bij ernstige klachten: Benauwdheid en/of koorts (boven de 38 graden) of als je je steeds zieker voelt. Bel dan direct de huisarts of de huisartsenpost.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.

Corona COVID-19 is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij/zij het virus verspreidt.

Voor de ouderen en mensen met een zwakke gezondheid en/of verminderde weerstand kan het zeer ernstige gevolgen hebben.

Maatregelen > Wat moet je doen?

1.    Schud ter begroeting of kennismaking geen handen.

2.    Was je handen regelmatig met zeep en stromend water, min eens per 2 uur, en bijvoorbeeld:

 • wanneer er na het hoesten of niezen lichaamsvloeistoffen op zijn gekomen 
 • als ze zichtbaar vuil zijn, 
 • als ze plakkerig aanvoelen, 
 • voor en na na het toiletbezoek, 
 • voor en na het eten
 • na het uitdoen van handschoenen
 • na contact met dieren
 • na reizen in openbaar vervoer

3.    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, dus niet in je handen, en draai je van de omgeving (personen) af, gebruik papieren wegwerp-zakdoekjes en gooi deze in de daarvoor bestemde afvalbak. Raak je gezicht niet of zo weinig mogelijk aan.

4.    Gebruik alleen je eigen telefoon! 

5.    Leen zo min mogelijk andermans gereedschappen. Maak regelmatig de gebruikte apparatuur schoon en desinfecteer met 70% isopropylalcohol doekjes als de apparatuur hier tegen kan.

6.    Maak gebruik van nauwsluitende handschoenen

7.    Niet eten, drinken en roken tijdens de uitvoering van werkzaamheden

Vervoer

Is het nodig het werk met meerdere personen te doen? Zo nee, doe het werk dan alleen. Indien het werk met meerdere medewerkers gedaan moet worden: laat een ieder met eigen vervoer komen.

Alleen als het écht noodzakelijk is dat een autorit gedeeld wordt door meerdere personen is dit acceptabel. Het volgende is van toepassing:

 • Bij het samen reizen is vanaf drie inzittenden een niet-medisch mondkapje verplicht.
 • het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, ook bij in- en uitstappen. 
 • zorg voor extra ventilatie in de auto (raampje open bij lekker weer of hogere stand van ventilatiesysteem en vermijd de recirculatie stand!)
 • zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes
 • ga iedere keer op dezelfde plek zitten in de auto
 • houd onderling zoveel mogelijk afstand in de auto, bij in- en uitstappen, etc. 


Tijdens het werk

Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de leidinggevende om dit op te lossen. Dichtbij elkaar werken is alleen acceptabel als het voor het werk echt nodig is. 

Werk zoveel mogelijk in vaste koppels/teams, zodat je niet iedere dag met een andere collega's werkt.

8.    Houd bij de werkzaamheden min. 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. Als je niest komen deze druppels zelden verder dan 1,5 tot 2 meter. Werk per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar.

9.    Pauzeren in de schaftkeet wordt in groepen gedaan waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter gewaarborgd is. Maak de tafel waaraan je gegeten hebt goed schoon.

10.    Zorg ervoor dat er niet meer medewerkers per bewerking op de werkplek aanwezig zijn dan nodig. Creëer een eigen veilige zone van ± 4 m2 om je heen

11.    Beperkt het aantal contactmomenten over de dag zo veel mogelijk

12.    Dagstarts en andere noodzakelijke bijeenkomsten worden zo kort mogelijk gehouden met in acht neming van de 1,5 meter ruimte tot elkaar. Lukt dit niet zoek dan naar digitale of telefonische overleg mogelijkheden. 

13.    De toiletten worden extra schoongemaakt. Tevens deurgrepen en de knoppen van de koffieautomaat.

14.    Er worden zo min mogelijk bezoekers ontvangen in de keet. Er kan telefonisch overleg gevoerd worden of mondeling buiten. Leveranciers worden zoveel mogelijk buiten te woord gestaan.

15.   Zie streng toe op het naleven van de hygiëneregels van het RIVM en dringend advies het  gebruik van een mondkapje, indien werken op minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is. (zie Instructie mondkapje)