R. Bouhuis
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Corona-verantwoordelijke
Corona-verantwoordelijke; toezicht op ‘Samen veilig doorwerken’ (V&G coördinatie)

Op 27 maart 2020 heeft de Rijksoverheid het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ gepubliceerd om duidelijkheid te bieden aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Het protocol wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.

Toezicht op het protocol

Van belang is een goede vertaling van het protocol naar een dagelijkse werkroutine. In de eerste plaats is een ieder zelf verantwoordelijk om de regels na te leven. Om hierop toe te zien, is de V&G coördinator als "Corona-verantwoordelijke" aangesteld. Hij/ zij kent de Corona-maatregelen en vertaalt deze naar de dagelijkse gang van zaken op het project, treedt op als eerste aanspreekpunt en spreekt –indien nodig– personen op de werklocatie aan op overtreding van deze maatregelen.

Taken en bevoegdheden van de Corona-verantwoordelijke:
  • Het Corona-virus bulletin op SAM inhoudelijk communiceren naar de medewerkers op de bouwplaats;
  • Toolbox Corona-verantwoordelijke; toezicht op ‘Samen veilig doorwerken’ als addendum toevoegen aan het V&G-plan;
  • Ophangen poster: Poster 'Werken op de bouwplaats' ;
  • Optreden (namens project) als aanspreekpunt en maatregelen uitleggen op de bouwplaats, zowel aan projectmedewerkers als omgeving;
  • Melden van vragen, op- en aanmerkingen en lokale initiatieven omtrent Corona-maatregelen bij de bedrijfsleider;
  • Toezicht houden op het hanteren van de veiligheids- en voorzorgmaatregelen uit het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, met in het bijzonder de "1,5 meter afstand" maatregel;
  • Let op mogelijke Corona-symptomen bij collega’s en stuurt i.o.m. de leidinggevende personen met neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts naar huis; 
  • Personen die (herhaaldelijk) geen aandacht hebben voor de veiligheids- en voorzorgmaatregelen i.o.m. zijn / haar leidinggevende van het project verwijderen.