J. de Koning
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Integriteit.
Introductie

Dura Vermeer vindt het belangrijk dat al haar medewerkers integer en maatschappelijk verantwoord handelen. Deze verantwoordelijkheid wordt door iedere medewerker van Dura Vermeer zelfstandig gedragen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De gedragscode is samen te vatten in vier duidelijke spelregels. Het doel van deze spelregels is om aan te geven wat binnen Dura Vermeer wordt verstaan onder je gedragen als nette medewerker. Dura Vermeer verwacht dat een medewerker:

1. Maatschappelijk verantwoord handelt.

2. Rechtmatig handelt.

3. Correct omgaat met giften.

4. Correct gedrag vertoont naar derden.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Met jouw persoonlijke verantwoordelijkheid zou je jezelf in een lastige situatie de volgende vraag kunnen stellen:
Wat zou ik ervan vinden als mijn handelen de volgende dag op de voorpagina van de krant zou staan omschreven?
Zou ik dan alsnog doen of zou ik ervan afzien en een andere keuze maken?
​​​​​​​

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Heb je weleens materialen of gereedschappen mee naar huis genomen of zie je dit weleens bij collega's?

Tips > Voor meer informatie

Stappenplan, Eerste Hulp Bij Integriteit (EHBI).

Bij twijfel, stel jezelf de volgende vragen:

1. Zou ik het erg vinden als ik mijn gedrag terug zou zien op internet of televisie of erover zou lezen in de krant?

2. Zou ik het erg vinden als informatie omtrent mijn gedrag onderwerp van onderzoek zouden zijn bij justitie, een      toezichthoudende instantie of een ander onderzoeksbureau?

3. Zou ik het erg vinden als ik mijn gedrag zou moeten verantwoorden voor mijn leidinggevende?

4. Zouden mijn collega's en leidinggevende handelen volgens de gedragscode indien zij mijn voorbeeld zouden volgen?

5. Zou ik mijn familieleden met droge ogen kunnen vertellen over mijn gedrag?

Indien het antwoord op een van bovenstaande vragen nee is, dan is je gedrag zeer waarschijnlijk niet in overeenstemming met de gedragscode van Dura Vermeer.