Chr. Vulker
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  LMRA
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Nét voordat ik aan de slag ga, doe ik nog een laatste check wat voor taak ik moet uitvoeren, hoe ik moet werken, of ik veilig bij mijn werkplek kan komen, of deze veilig is en wat de risico’s zijn.
 • Ik heb nog nooit een LMRA uitgevoerd.
Introductie

LMRA staat voor laatste Minuut Risico Analyse, oftewel "Bezint eer ge Begint"

De LMRA is een korte risicoanalyse, die tussen de oren afspeelt. Vastlegging op papier is niet nodig.

De bedoeling van de LMRA is dat je nét voordat je  aan de slag gaat, nog een laatste check doet

 • welke taken je moet uitvoeren;
 • hoe je moet werken en wat de risico’s zijn;
 • of je een veilige werkplek hebt
 • tenslotte bepaal je hoe je deze gevaren kunt vermijden of (laten) oplossen/wegnemen.

De LMRA functioneert als een verkeerslicht.

 • Bij het begin van de LMRA staat het licht op oranje, opletten dus;
 • Kijk vervolgens wat de risico’s zijn;
 • Komen er risico’s aan het licht die niet vermijdbaar zijn (=rood licht), dan mag je sowieso niet aan het werk beginnen;
 • Indien alle maatregelen zijn getroffen en de benodigde beschermingsmiddelen aanwezig zijn, of indien geen risicofactoren aangetroffen worden, dan wordt groen licht gegeven en kan je veilig met het werk beginnen.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Beoordeel het risico

 • Begin niet meteen met werken, maar bekijk eerst of er risico's zijn.

Neem maatregelen

 • Bedenk wat je moet doen om de risico's weg te nemen en voer de maatregelen uit.
 • Kan je het zelf niet oplossen? Waarschuw dan de uitvoerder en overleg.

Start werk

 • Je kunt nu veilig werken.
Tips > Voor meer informatie

Hoe doe ik het dan?

 • Weet ik precies wat ik moet doen en kan ik het ook zo doen? 
 • Heb ik een instructie gehad waarbij de risico’s van mijn werkzaamheden zijn behandeld? 
 • Weet ik precies wat de mogelijke gevaren zijn en hoe ik die kan voorkomen? 
 • Weet ik wat ik nodig heb om het werk veilig uit te voeren en is dat ook beschikbaar (bijv. gereedschap, beschermingsmiddelen)? 
 • Zijn de omgevingsomstandigheden zodanig, dat ik mijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren? 
 • Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Is de route naar mijn werkplek veilig?

Ik ga pas werken als ik zeker weet dat ik het veilig kan doen. 

Eerst denken, dan doen!

 • De vragen stel je op ieder moment van elke dag;
 • Op jouw werkplek;
 • Direct vóór aanvang van alle werkzaamheden;
 • Niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen genomen zijn;
 • Maar óók bij verandering van werkomstandigheden;
 • Bij routine werkzaamheden;

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin je toch geconfronteerd wordt met gevaren die in de voorbereiding over het hoofd gezien zijn. Soms zijn de gevaren alleen zichtbaar op de werkplek of in de naaste omgeving. Daarom wordt een beroep gedaan op je eigen kennis, ervaring en vakmanschap.

Vraag indien nodig hulp om te zorgen dat je je werk veilig kunt uitvoeren.
Uiteraard dient de leidinggevende het goede voorbeeld te geven door zelf de LMRA naar behoren uit te voeren.