Chr. Vulker
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Orde en Netheid
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Dilemma:

Een collega van je laat regelmatig zijn gereedschap of materialen slingeren en ruimt deze na het werk vaak niet op. Hij krijgt hier wel eens opmerkingen over van de uitvoerder, maar trekt zich hier weinig van aan. Wat doe je?

  • Je doet niets. Het zijn tenslotte niet jouw spullen;
  • Je ruimt zijn spullen en gebruikte materialen op. Een schone en veilige werkplek vind je belangrijk;
  • Je meldt het bij de uitvoerder;
  • Je zegt hier wat van tijdens een overleg waar iedereen bij is.
Introductie

Eén blik op een werkgebied zegt alles over de houding op een project ten aanzien van veiligheid. Personeel, dat serieus met veiligheid bezig is, houdt het werkgebied schoon en netjes. Dit omdat zij weten dat dat dit een beproefde methode is om ongevallen te voorkomen.

Het doel van deze toolboxmeeting is komen tot een opgeruimde werkplekken, waardoor:

  • (bijna) ongevallen en /of onveilige situaties voorkomen worden;
  • de algemene veiligheid verhoogt wordt;
  • het moraal van de medewerkers verhoogt wordt;
  • bij calamiteiten kunnen hulpdiensten hun werk beter / sneller doen;
  • er prettig en overzichtelijk gewerkt kan worden.

Rommel op het werk veroorzaakt irritatie en ongelukken. Opruimen is daarom geen verloren tijd, maar een eerste vereiste voor veilig werken.

Hieronder enkele voorbeelden van een niet opgeruimde werkplek/ bouwplaats.