T. Baggerman / T. Baggerman
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Toxic
Introductie

Wat is Toxic?

Toxic is een digitaal overzicht van gevaarlijke stoffen. Tevens onderhoudt Toxic onze wettelijke verplichte stoffenregister met bijbehorende communicatie van de werkplekinstructiekaarten voor de werkvloer. Dura Vermeer heeft een eigen database bij Toxic waarin onze gevaarlijke stoffen opgenomen zijn.

Waarom Toxic?

In vrijwel alle werksituaties kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen. Toxic is handig bij het veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen.

Wat kan ik met Toxic?

Toxic kan je helpen om op een eenvoudige manier de veiligheidsinformatie over een bepaalde stof te vinden. Deze informatie kun je vervolgens gebruiken voor:

 • Hoe er met de stof moet worden omgegaan (denk hierbij aan handeling en opslag);
 • Welke PBM'S heb je nodig om veilig met de stof te kunnen werken of te hanteren;
 • Welke BHV maatregelen moeten er getroffen worden in geval van een incident;
 • Informatie welke verstrekt kan worden aan de hulpdiensten in geval van een incident.

Waar kan ik Toxic vinden?

In de SAVE app onder deze keuzetegel te vinden.

Hoe werkt Toxic

Zie hieronder de gebruikshandleiding, ook is er de mogelijkheid om in Save je project toe te voegen. Dan staat er onder het kopje filter op werkplek de naam van je project en kun je daar de gevaarlijke stoffen laten toevoegen die er op jouw project worden toegepast. Zo wordt het nog gemakkelijker om alle gevaarlijke stoffen op je project inzichtelijk te maken.

Toxic is op de telefoon niet altijd direct zichtbaar dus scrol op je telefoon iets naar beneden en selecteer de tegel Toxic.

Je wordt nu direct doorgezet naar de Toxic app, hij gaat automatisch naar de database van Dura Vermeer.

Vul één van de drie zoekvelden in:

Klik op de blauwe balk “Filter op werkplek” en kies de divisie waarin je werkt.

Raak het vergrootglas aan: 

Nu komt er een lijst met stoffen die al in de database aanwezig zijn en gebruikt worden op onze de projecten.

Het is mogelijk dat het door jou gezocht product/stof niet in de lijst staat. Geef dit dan door aan je uitvoerder, regio veiligheidskundige of door een SAVE melding te maken.

Vermeld tenminste de volgende onderdelen;

 • Productnaam/leverancier;
 • Projectnaam;
 • Foto verpakking inclusief pictogrammen.

Stap 5

Selecteer het product 

Nu opent er een keuze menu:

 • Bekijk WIK;
 • Bekijk SDS;
 • Genereer etiket.


Selecteer WIK; je krijgt een werkplek instructie kaart met: 
 • Pictogrammen die betrekking hebben op het product;
 • Gevaarszinnen voor dit product;
 • Veilig opslag;
 • Noodzakelijke PBM'S;
 • Informatie m.b.t. risico's,preventie en EHBO/BHV;
 • Overige informatie. 


Selecteer SDS:

Dan krijg je het veiligheidsinformatieblad dat bestaat uit zestien vastgestelde rubrieken.


Selecteer genereer etiket: 

Van de desbetreffende stof kan een etiket gemaakt worden met;

 • Productnaam;
 • Pictogrammen die van toepassing zijn;
 • Gevaarszinnen die van toepassing zijn.

Mocht je snel informatie over een product/stof nodig hebben en deze staat nog niet in het overzicht bij Toxic, dan kun je op de website https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten deze stof vinden. 


Discussie > Film

​​​​​​​Speciaal voor dit onderwerp is onderstaand filmpje gemaakt.