T. Baggerman / T. Baggerman
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Toxic
Introductie

Waarom Toxic?​​​​​​​

In vrijwel alle werksituaties kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen. Toxic is handig bij het veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen.

Wat is Toxic?

Toxic is eigenlijke een digitaal overzicht van gevaarlijke stoffen. Dura Vermeer heeft een eigen database bij Toxic waarin onze gevaarlijke stoffen opgenomen zijn.

Wat kan ik met Toxic?

Toxic kan je helpen bij het vinden van veiligheidsinformatie over een bepaalde stof. Deze informatie kan gebruikt worden voor;

 • Hoe er met de stof moeten worden omgegaan (denk daarbij aan handeling en opslag)
 • Welke PBM’s heb ik nodig om veilig met de stof te kunnen werken of te hanteren
 • Welke BHV maatregelen er getroffen moeten worden in geval van een incident
 • Informatie welke verstrekt kan worden aan de hulpdiensten in geval van een incident 

Waar kan ik Toxic vinden?

In de SAVE app onder deze keuzetegel te vinden.

Hoe werkt Toxic


Toxic is op de telefoon niet altijd direct zichtbaar dus Scroll op je telefoon naar beneden en selecteer de tegel Toxic.

Je wordt nu direct doorgezet naar de Toxic app, hij gaat automatisch naar de database van Dura Vermeer.

Vul één van de drie zoekvelden in

Klik op de blauwe balk “Filter op werkplek” en kies de divisie waarin je werkt.

Raak het vergrootglas aan 

Nu komt er een lijst met stoffen die al in de database aanwezig zijn en gebruikt worden op onze de projecten.

Het is mogelijk dat het door jou gezocht product/stof niet in de lijst staat. Geef dit dan door aan je uitvoerder; regio veiligheidskundige of door een SAVEapp melding te maken.

Vermeld tenminste de volgende onderdelen;

 • productnaam/leverancier
 • projectnaam
 • foto verpakking incl. pictogrammen

Stap 5

Selecteer het product 

Nu opent er een keuze menu 

 • bekijk WIK
 • bekijk SDS
 • genereer etiket


Selecteer WIK, je krijgt een werkplek instructie kaart met 
 • pictogrammen die betrekking hebben op het product
 • gevaarszinnen voor dit product
 • veilig opslag 
 • noodzakelijke pbm's
 • informatie mbt risico's,preventie en EHBO/BHV
 • overige informatie 

Selecteer SDS

Dan krijg je het veiligheidsinformatieblad dat bestaat uit zestien vastgestelde rubrieken.

Selecteer genereer etiket 

Van de desbetreffende stof kan een etiket gemaakt worden met;

 • Productnaam
 • pictogrammen die van toepassing zijn
 • gevaarszinnen die van toepassing zijn

Mocht je snel informatie over een product/stof nodig hebben en deze staat nog niet in het overzicht bij Toxic, dan kun je op de website https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten deze stof vinden.


Discussie > Film

​​​​​​​Speciaal voor dit onderwerp is er een filmpje gemaakt, hierbij de link film