S. van Tricht
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Veiligheidsbewustzijn


Al meer dan 160 jaar is Dura Vermeer een familiebedrijf. We zijn zuinig op onze familie en op alle mensen die betrokken zijn bij ons bedrijf: medewerkers van leveranciers en onderaannemers, mensen uit de omgeving van onze projecten, medewerkers van onze klanten en natuurlijk ook onze eindgebruikers en opdrachtgevers. Iedereen moet iedere dag veilig, gezond naar en van zijn werk weer thuiskomen. Daar moeten we met z’n allen aan werken. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Ondanks aandacht voor veiligheid gebeuren er helaas nog steeds ongevallen in de bouw- en de infra sector.

Om het aantal ongevallen terug te dringen heeft de branche zich gericht op het verbeteren van de techniek en processen en op het aanscherpen van regels. We doen veel maar een echte verbetering bleef uit.

 • Om een volgende verbeterslag te maken richten we ons nu steeds meer op houding en gedrag. Dit blijkt een goede stap. Het lukt ons steeds beter om mensen te bereiken en te overtuigen zich ten aanzien van veiligheid pro-actiever op te stellen. Dura Vermeer heeft hiervoor onder andere het veiligheidsprogramma Zien, Handelen, Leren. Dit betekent dat je reageert zodat een incident, een onveilige handeling of situatie probeert te voorkomen. Hiermee wordt de werkplek effectief veiliger.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorbeelden van gewenst gedrag zijn:

 • Geef het goede voorbeeld.
 • Spreek anderen aan en accepteer aangesproken te worden.
 • Wees goed voorbereid.
 • Wees proactief, gebruik Zien Handelen Leren.

Dit dragen we uit en zien we graag terug bij iedereen die betrokken is bij onze projecten. We zijn ervan overtuigd dat dit gedrag bijdraagt aan een veilige werkomgeving, een prettige uitdagende werksfeer en een goed projectresultaat.    Kortom: Bijdraagt aan het terugdringen van het aantal ongevallen en het waarmaken van onze ambities.

Geef het goede voorbeeld:

 • Het goede voorbeeld is de meest effectieve manier om gedrag te beïnvloeden.
 • We vertonen kuddegedrag. Goed voorbeeld doet volgen.
 • Een omgeving waar veiligheid vanzelfsprekend is nodigt uit tot veilig werken.
 • Toon waardering voor veilig gedrag.

Spreek andere aan en accepteer aangesproken te worden:

 • Veilig werken doe je samen, je bent afhankelijk van elkaar.
 • Je wordt geholpen of helpt een ander wanneer je elkaar op veiligheid aanspreekt.
 • Aanspreken of aangesproken worden is niet makkelijk, maar het wordt wel van je verwacht.
 • Spreek elkaar aan bij een acute gevaarlijke situatie.
 • Indien je er niet uitkomt, overleg je de situatie met je leidinggevende.
 • Je hoeft geen veiligheidskundige te zijn om een situatie als gevaarlijk te beoordelen.
 • Je kunt elkaar ook aanspreken wanneer je denkt dat het beter of effectiever kan.

Wees goed voorbereid:

 • Let altijd op bij de instructie die je krijg.
 • Stel kritische vragen wanneer niet alles duidelijk is.
 • Probeer vooruit te denken.
 • Breng je eigen visie in wanneer je denkt dat het beter, veiliger of effectiever kan.
 • Pas de LMRA toe.

Wees proactief (ZHL):

Dura Vermeer heeft pro-activiteit samengebracht in Zien-Handelen-Leren.

Zelf Zien:

 • Ik geef of vraag om voorlichting en instructie.
 • Ik zie mogelijke gevaren en ben alert.
 • Ik zie oplossingen en geen problemen.
 • Ik bereid me goed voor op mijn werkzaamheden.

Actief Handelen:

 • Ik doe wat ik kan en mag en toon voorbeeldgedrag.
 • Ik meld verbeteringen.
 • Ik bespreek situaties met anderen.

Samen Leren:

 • Ik deel mijn ervaringen, leer van anderen en laat anderen van mij leren.
 • Ik praat over veiligheid tijdens overleggen.
 • Ik laat weten wat ik nodig heb om te leren.


Iedereen die betrokken is bij onze projecten moet op zijn eigen wijze invulling aan het gewenst gedrag geven. Wij zijn ervan overtuigd dat dit helpt om incidenten te voorkomen en onze projecten tot een succes te brengen.

 • Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen en andermans veiligheid.
 • Ik neem direct actie bij een onveilige situatie.
 • Ik spreek mijn collega's aan op onveilig werken.
 • Ik waardeer dat collega's mij aanspreken op onveilig werken.
 • Ik meld onveilige situaties zodat collega's daarvan kunnen leren.
 • Ik bespreek veiligheidsdilemma's met mijn leidinggevende.


En verder...

We verwachten van je dat je je houdt aan de regels. Veel kan je terug vinden in het VGWM handboek, waar voor de meest voorkomende werkzaamheden de belangrijkste risico's en maatregelen terug kan vinden. Indien nodig verwachten we dat je zelf actief op zoek gaat naar aanvullende informatie om veilig te kunnen werken. Hiervoor kun je altijd bij je collega's en leidinggevende terecht.

Realiseer je dat we elkaar nodig hebben om er een veilige werkplek van te maken en niet iedereen zich altijd bewust is van onveilige situaties. Help elkaar en waardeer het ook als anderen jou helpen om het werk veiliger te maken. Zo gaan we samen naar een veilige werkplek!