M. Bakker / M. Bakker
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Zien, Handelen, Leren
Introductie

Dura Vermeer vindt zorg voor veiligheid op onze bouwplaatsen essentieel. Sturen op gedrag is een volgende stap om het veiligheidsniveau gezamenlijk te verhogen om zo het aantal ongevallen af te laten nemen.   

Bij Dura Vermeer staat veiligheid op één, dit betekent iedereen, elke dag, veilig en gezond van en naar huis. 

Vooruitdenken, je verantwoordelijkheid nemen en continu verbeteringen doorvoeren op het gebied van veiligheid. Om deze reden heeft Dura Vermeer Zien, Handelen, Leren ontwikkeld: een programma dat de pro activiteit, het bewustzijn en daarmee de veiligheid van medewerkers vergroot.  

Dura Vermeer heeft het gewenste veiligheidsgedrag als volgt omschreven:

  • Geef het goede voorbeeld;
  • Spreek andere aan en accepteer aangesproken te worden;
  • Wees goed voorbereid;
  • Waardeer gewenst veiligheidsgedrag;
  • Wees proactief.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Ondanks alle (veiligheids-)inspanningen gebeuren er nog steeds ongevallen in de bouw en infra branche. Er zijn dus vervolg stappen nodig om het aantal ongevallen verdergaand terug te dringen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Het is ons doel dat medewerkers niet wegkijken bij gevaar, maar proactief zijn. Dat geldt niet alleen voor eigen medewerkers maar iedereen die betrokken is bij ons bedrijf of onze projecten.

Proactief = Zien-Handelen-Leren.

Werknemers leren gevaar te herkennen, hierop te handelen en elkaar op te hoogte te stellen van hetgeen is geleerd. Het aantal gevaarlijke situaties worden hiermee verminderd, niet alleen op de werkvloer maar ook thuis.

Het doel van ZHL is dat medewerkers hun invloed vergroten door zelf actie te ondernemen op gesignaleerde (onveilige) situatie en van de genomen actie leren, dit te bespreken en delen met de organisatie.

Het is niet vrijblijvend. Iedereen wordt gestimuleerd op zijn eigen manier invulling aan ZHL te geven en proactiever te worden. Je mag fouten maken, maar sta open voor verbetering zodat we er samen naar streven om niet nogmaals dezelfde fout te maken.