01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Zwangerschap en werk
Introductie

Zwangerschap en werk gaat over de vrouw, de man en het (ongeboren) kind.

Werknemers mogen geen gezondheidsschade oplopen tijdens het verrichten van arbeid. Dit geldt voor de werknemer zelf maar ook voor het nageslacht. Er zullen dus maatregelen genomen moeten worden in verschillende fasen.

Het betreft drie fasen:

 • De preconceptie fase. Hierbij staat de bescherming van de vruchtbaarheid en (het erfelijk materiaal in) ei- en zaadcellen centraal. Deze zorg richt zich dus op vrouwen én mannen.
 • De zorg in de zwangerschap.
 • De zorg na de bevalling en in de periode van borstvoeding.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Houd rekening met de volgende arbeidsrisico’s:

Preconceptie fase:

 • Gevaarlijke stoffen;
 • Biologische agentia.

In de zwangerschap:

 • Gevaarlijke stoffen;
 • Biologische agentia;
 • Stress;
 • Fysieke belasting;
 • Werk- en rusttijden (ploegendienst/nachtdienst); 
 • Klimaat; 
 • Lawaai;
 • Straling;
 • Werken onder over/onder druk; 
 • Ultrasone trillingen en ultrageluid.

Periode van borstvoeding:

 • Gevaarlijke stoffen (hygiëne); 
 • Biologische agentia;
 • Stress;
 • Fysieke belasting; 
 • Werk- en rusttijden.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Het is zaak om jouw werkgever (leidinggevende en (werk)omgeving) op de hoogte te brengen van een eventuele zwangerschap. Houd rekening met bovengenoemde risico’s en bespreek de mogelijke maatregelen. Dit kan zijn:

 • Bepaalde werkzaamheden mogen niet meer worden uitgevoerd om blootstelling te voorkomen;
 • Taakroulatie;
 • Aanpassen werk- en rust- en kolf tijden;
 • Tijdelijk andere taken/ functie.
Tips > Voor meer informatie:

WETGEVING

Om als werknemer/werkneemster aanspraak te kunnen maken op bepaalde voorzieningen en specifiek beschermende maatregelen moet je de werkgever wel (tijdig) informeren over je preconceptie fase, zwangerschap, bevalling en het geven van borstvoeding. De werkgever mag een verklaring van een arts of verloskundige vragen, waaruit blijkt dat de werkneemster zwanger is.


Meer informatie:

 • Arbowet artikel 3
 • Arbobesluit, artikel 1.1 lid 5b en 5c
 • Arbeidstijdenwet artikel 4.5 en 4.6)
 • Arbo-Informatieblad nr. 12