Naoual Chafiq El Idrissi
03 Bedrijfshulpverlening
 >  Bedrijfshulpverlening (BHV)
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  •  Hoe weet je dat er een incident plaatsvind op deze locatie?
  •  Weet je wie de bedrijfshulpverleners zijn?
  •  Waar ga je naar toe als er een ontruimingsalarm is?
  •  Wat neem je mee?
Introductie

Op de werkplek moeten we er alles aan doen om schade aan veiligheid en gezondheid van de werknemers te voorkomen. Wanneer er toch iets mis gaat moeten we snel kunnen ingrijpen om de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. Daarom moet elk bedrijf een BHV- organisatie hebben. Wat dat inhoudt wordt in deze toolbox beschreven.


Waar is de bedrijfshulpverlening voor verantwoordelijk?

De arbowetgeving in Nederland (ook wel arbowet genoemd) is het stelsel van wet- en regelgeving waarin is vastgelegd dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. In deze wetgeving is vastgelegd waar organisaties en werkgevers aan moeten voldoen om hun personeel veiligheid op de werkvloer te bieden. De Arbowet schrijft een organisatie voor om ten minste de volgende algemene taken inzichtelijk en in orde te maken:

  •  Eerste hulp bij ongevallen;
  •  Het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  •  Alarmering en ontruiming;
  •  Communicatie met externe hulpdiensten.