Chr. Vulker
03 Bedrijfshulpverlening
 >  Brand,- en brandpreventie
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik vind het niet belangrijk om te weten waar de vluchtroutes zijn. De BHV'er zal mij die wel wijzen;
 2. Ik werk altijd op een veilige manier, zodat er geen brand kan ontstaan.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting gaan we het hebben over:

 • brandgevaar;
 • de veiligheidsmaatregelen, en;
 • wat je moet doen in geval van een brand.

Een brand kan het gemakkelijkst bestreden worden door de vijf basiselementen van de "brand-vijfhoek" in gedachten te houden:

 1. Brandstof
 2. Temperatuur
 3. Zuurstof
 4. Mengverhouding
 5. Ontstekingstemperatuur
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij verschillende werkzaamheden bestaat het gevaar op het onstaan van brand. Een aantal van deze risicovolle werkzaamheden zijn:

 • Lassen;
 • Slijpen;
 • Solderen;
 • Zagen (b.v. een bouwcirkelzaagmachine in de zaagloods).

Het is daarom belangrijk dat je voor het uitvoeren van deze werkzaamheden de nodige maatregelen treft.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Organisatorische maatregelen:

 • Zorg ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd/ bekwaam personeel;
 • Zorg ervoor dat er voldoende (en de juiste) blusmiddelen op locatie aanwezig zijn;
 • Zorg ervoor dat alarmkaart en veiligheidsinformatiekaarten (WIK) aanwezig zijn.

Preventieve maatregelen:

 • Zorg dat je de hoogte bent van de informatie op de Alarmkaart en WIK;
 • Wie de BHV'ers zijn;
 • Wat het (eventuele) ontruimingssignaal is;
 • Waar de verzamelplaats is.

Wat te doen bij brand:

Bij brand is het noodzakelijk dat je de juiste maatregelen neemt:

 • Schakel altijd een BHV'er in (BHV-ers zijn herkenbaar aan de BHV- sticker op de helm en/of jas en staan vermeld op de Alarmkaart);
 • Probeer de brand, naar gelang de omvang, deze zelf te blussen;
 • Als je de brand niet zelf kunt blussen, alarmeer direct de hulpdiensten: Bel: 112;
 • Meld je naam;
 • Geef de plaats aan van de brand;
 • Aard van de brand (explosie, uitslaande brand) en eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen;
 • Of er gewonden zijn.

Taak van de BHV'er:

 • Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid;
 • Waarschuw personen die gevaar lopen en help zo nodig deze in veiligheid/ naar de verzamelplaats te brengen;
 • Vang de hulpdiensten op en begeleid deze naar de brand;
 • Volg de aangegeven veilige vluchtroutes.

Maak altijd een melding in Save van de calamiteit, het incident of gevaarlijke situatie. Zodat we er als organisatie van kunnen leren en onze organisatorische beheersmaatregelen (indien nodig) kunnen aanpassen.
Tips > Voor meer informatie

Lees voor meer informatie over wat te doen bij verbranding de toolbox;

https://www.duravermeersave.nl/toolbox/bedrijfshulpverlening/eerste-hulp-bij-verbranding