P.J. Licht
03 Bedrijfshulpverlening
 >  Vluchtroutes
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik meld altijd dat ik op de bouwplaats/projectlocatie aanwezig ben.
 • Ik weet wie hier de BHV-ers zijn en kan ze snel bereiken indien nodig.
 • Ik (her)ken het alarmsignaal op de bouwplaats.
Introductie

Bij calamiteiten op kantoor of op de bouwplaats moet iedereen de werkplek gemakkelijk en vooral snel kunnen verlaten. Hierbij is het van groot belang dat er een duidelijke en obstakelvrije veilige vluchtroute aanwezig is. Op kantoor wordt deze vluchtroute aangegeven op de ontruimingsplattegrond en door onderstaande signalering borden, op de bouwplaats is er een alarmkaart aanwezig waar de benodigde informatie op staat. Bij brand of andere calamiteiten zorg je altijd eerst voor je eigen veiligheid!


Volg indien mogelijk altijd de vluchtroute aanduiding.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Brandgevaar
 • Explosiegevaar
 • Bommelding
 • Wateroverlast
 • Ongeluk met gevaarlijke stoffen
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Stop met werken.
 • Sluit indien mogelijk ramen en deuren.
 • Volg de instructies op van de BHV er.
 • Maak geen gebruik van de lift.
 • Houd vluchtroutes vrij van obstakels.
 • Volg de kortst mogelijke vluchtroute naar de verzamelplaats, in een kantoorgebouw volg je de signalering t.b.v. vluchtroute.
 • Ga naar de calamiteiten verzamelplaats.
 • Meld je op de calamiteiten verzamelplaats direct bij hoofd BHV of je leidinggevende.
 • Verlaat de calamiteiten verzamelplaats nooit zonder je af te melden.