J. de Koning / J. de Koning
17 Biologische Agentia
 >  Japanse duizendknoop
Introductie

De Japanse duizendknoop is een exotische plant die niet in Nederland thuishoort en die zich razendsnel vermenigvuldigt en andere planten verdringt.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De Japanse duizendknoop veroorzaakt kostbare en risicovolle schades aan kabels & leidingen, schakelkasten, wegen, funderingen, grondlichamen en constructies. de wortels dringen door o.a. holtes in asfalt, element verhardingen en buizen en drukken de materialen stuk of veroorzaken storingen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Zorg door middel van een instructie of toolbox ervoor dat medewerkers weten hoe de Japanse duizendknoop eruit ziet.

Mocht je de Japanse duizendknoop tegenkomen in het werk meld dit bij de uitvoerder en/of bij een deskundige zodat de juiste stappen ondernomen kunnen worden om schades te voorkomen. 

Neem bij het aantreffen van de Japanse duizendknoop de volgende stappen (indien mogelijk):

  • Markeer duidelijk het besmette gebied (incl. 3m rondom i.v.m. diep- en vergroeiende wortels) met bijvoorbeeld rood-wit lint;
  • Bovengrondse planten nooit maaien, alleen (na overleg) handmatig afknippen waar nodig;
  • Reinig al het gebruikte materieel (graafmiddelen, gereedschap, schoenzolen, enz.) zorgvuldig bij het verlaten van een besmet gebied.


Tips > Voor meer informatie

Bovengrondse Japanse duizendknoop nooit maaien omdat er aan elke kapot geslagen stengel en wortels groeiknopen zitten wat weer het begin is van een nieuwe plant.