T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Legionella
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Onder bepaalde omstandigheden kan in waterleidingen vermeerdering van legionellabacteriën voorkomen. De kans op besmetting door deze bacterie, die de veroorzaker is van de veteranenziekte of legionellagriep, neemt toe bij:

- verontreinigd of stilstaand water;

- verneveling van water;

- water met een temperatuur van 25 tot 55°C (dit bevordert de groei van de bacterie).

Introductie

Legionella wordt veroorzaakt door de bacterie Legionella pneumophilla.

Besmetting vindt plaats via het inademen van waterdruppeltjes die de legionella bacterie bevatten. De bacterie vermenigvuldigt zich in warm en stilstaand water. Ouderen en mensen die roken of een chronische longziekte hebben en mensen met een verlaagde weerstand zijn bevattelijker voor legionella. Symptomen zijn snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid en diarree.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Legionellabesmetting


Potentieel gevaarlijke situaties voor blootstelling aan legionella zijn:

- waterslangen en -leidingen (met stilstaand water);

- waterslangen die over het maaiveld lopen en onvoldoende zijn ingegraven;

- koelwatersystemen, warmwatersproeiers en hogedrukreinigers;

- gelaatsmaskers, die te lang worden gebruikt;

- luchtbehandelingssystemen, airconditioning en luchtbevochtigers;

- fonteinen;

- zonneboilers;

- douches en waterleidingen, die een tijdje niet in gebruik zijn geweest (bijvoorbeeld na een vakantieperiode).

Maatregelen > Wat moet je doen?

Om besmetting te voorkomen is het goed om de volgende maatregelen te nemen:

- voorkomen van nevelvorming;

- werk uitsluitend met vers koud water;

- spoel slangen en leidingen (10 minuten met een temperatuur > 60ºC);

- koelen water tot < 20º C of het verwarm het tot > 60ºC;

- controleer de waterslangen en tanks op de aanwezigheid van biofilm (groen of bruin slijm);

- desinfecteer door water met chloor, ozon, elektrolyse of UV-ontsmetting van alle buismaterialen en slangen;

- mensen op de bouwplaats bewust maken van het belang van legionellabestrijding door goede voorlichting.


Voorkom blootstelling aan verontreinigde nevel, draag adembescherming (klasse P3), indien kans bestaat op spatten en/of aerosolen (nevels). Na gebruik filter direct weggooien.

Tips > Voor meer informatie

Potentieel gevaarlijke situaties met betrekking tot de sanitaire voorzieningen op de bouwplaats zijn douches, waterslangen en -leidingen, die een tijdje niet in gebruik zijn geweest (bijvoorbeeld na een vakantieperiode), of waterslangen die over het maaiveld lopen en onvoldoende zijn ingegraven.

Spoel bij twijfel of na een vakantieperiode de slangen en leidingen 10 minuten door met een temperatuur boven 60ºC.