P.J. Licht
07 Fysieke belasting
 >  Fysieke belasting
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 1. Ik roep altijd de hulp in van een collega als ik zware materialen moet tillen.
 2. In de ontwerp,- en werkvoorbereidingsfase kan nog veel verbeterd worden om zwaar tilwerk in de uitvoering te voorkomen.
Introductie

In de bouw wordt vaak zwaar werk verricht. Er worden nog altijd teveel en te zware materialen getild, gedragen, geduwd of getrokken. Lichamelijke overbelasting door zwaar tillen en dragen leidt tot klachten en aandoeningen aan het lichaam (nek, schouders, armen en rug). Bijna de helft van het ziekteverzuim in de bouw wordt door deze klachten veroorzaakt

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Er zijn vier vormen van lichamelijke belasting;

 • tillen en dragen;
 • duwen en trekken;
 • werkhoudingen;
 • repeterende bewegingen.

Door verkeerd te tillen, bukken, trekken of duwen kun je een blessure oplopen, bij repeterende werkzaamheden is er kans op RSI (repetitive strain injury).

Omdat je niet direct last krijgt, is het extra belangrijk om je bewust te zijn van de gezondheidsrisico’s op de lange termijn.


Maatregelen > Wat moet je doen?

Maatregelen tegen lichamelijke (over-)belasting:

Maatregelen in de ontwerpfase:

 • Hou in het ontwerp van het bouwwerk rekening met het voorkomen van zwaar (til-)werk;
 • Zorg voor een goede werkvoorbereiding en planning, hiermee voorkom je onnodige transportbewegingen;
 • Kies in het ontwerp voor lichte materialen.

Maatregelen in de uitvoering:

 • Probeer handmatig tillen zoveel mogelijk te vermijden;
 • Til niet te zwaar (Max 23 kg alleen en 46 kg met z'n 2en), en gebruik de juiste tiltechniek. Maak gebruik van (mechanische) hulpmiddelen;
 • Leg zware materialen en gereedschappen niet op de grond, maar op werkhoogte neer (als dat kan);
 • Gebruik horizontale en/of verticale transportmiddelen om zware bouwmaterialen te verplaatsen;
 • Werk in de juiste houding (voorkom "extreme" houdingen zoals, boven de macht, met gedraaide rug, ver reiken, gebukt of geknield);
 • Voorkom repeterend werk, gebruik hulpmiddelen en doe taakroulatie;
 • Wissel zwaar werk en minder zwaar werk af;

Ook de weersomstandigheden hebben effect op de lichamelijke belasting; kou, vocht, hitte. Neem passende maatregelen.

Niet alleen het buitenpersoneel heeft te maken met lichamelijke belasting. Ook op kantoormedewerkers is dit van toepassing. Je werkt vaak langdurig achter een beeldscherm. Arm-, nek-, schouder-, en oogklachten komen vaak voor bij langdurig werken achter een beeldscherm. Probeer beeldschermwerk af te wisselen met andere taken. Stel daarnaast je bureau en je -stoel op je eigen lichaamsafmetingen af.​​​​​​​

Tips > Voor meer informatie

Bezoek een (bedrijfs-)arts als klachten verband houden met (blijven) werken.

Maak gebruik van de mogelijkheid tot een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

In juli 2021 lanceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne "TOP Coach Aanpak", waarmee afspraken worden gemaakt over een integrale en duurzame aanpak van fysieke belasting.

Meer informatie hierover vind je op; https://www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij