A. Wigmans
07 Fysieke belasting
 >  Boven het hoofd werken
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik sta er niet altijd bij stil om andere arbeidsmiddelen in te schakelen als ik boven mijn hoofd moet werken;
 2. Ik gebruik bij voorkeur een rolsteiger of een (1-persoons)hoogwerker in plaats van een trap.
Introductie

Boven het hoofd werken komt regelmatig voor. Denk maar aan het boren in een plafond, het monteren van luchtkanalen, afmontage werkzaamheden, plafondsysytemen aanbrengen, enzovoorts.

Bij boven het hoofd werken kunnen diverse klachten ontstaan!

Oorzaken hiervan zijn;

Werken in een slechte houding:

 • met opgeheven schouders;
 • achterover gebogen nek;
 • ver reiken met de armen.

Langdurig werken in dezelfde houding.​​​​​​​

  Risico's > Wat kan er gebeuren?

  Langdurig werken in een verkeerde houding verstoort het evenwicht tussen fysieke belasting en belastbaarheid. 

  Risico's kunnen zijn:

  • rug-, nek- en schouder klachten;
  • gewrichtsklachten;
  • spierklachten;
  • maar ook is de kans op stof- en/of materiaaldeeltjes in de ogen of longen groter.

  Op lange termijn kan het zelfs leiden tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

  Maatregelen > Wat moet je doen?

  Voorkom werken in een slechte houding, door:

  • niet te lang blijven staan op oneffen grond;
  • ver reiken en een gedraaide houding te vermijden;
  • wat vaker je benen op de trap of rolsteiger verzetten;
  • Vermijd het op de tenen staan of het vaak met de schouders omhoog werken;
  • werkhoudingen zoveel mogelijk af te wisselen;
  • zorg bijvoorbeeld bij het monteren van materialen boven    het hoofd voor een onderstempeling van het materiaal, zo ontlast je jezelf;
  • jezelf de tijd te gunnen om na te gaan hoe je de werkzaamheden op een dusdanige manier en met de juiste arbeidsmiddelen kan uitvoeren zodat de fysieke belasting beperkt blijft.

  Voorkom langdurig werken in dezelfde houding, door: 

  • op goede hoogte te komen voor de werkzaamheden;
  • van tevoren na te denken welk hulpmiddel je nodig hebt en zorg dat het op het werk is;
  • een (rol-)steiger of hoogwerker te gebruiken in plaats van een trap of ladder;
  • gebruik bij seriematig boren in het plafond een statief;
  • doe taakroulatie.

  Gebruik de juiste pbm's
  Draag buiten de standaard pbm’s indien nodig extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril en gehoorbescherming, stofmasker(FFP3).