08 Fysische factoren
 >  Wat te doen bij onweer
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik zoek al beschutting bij een naderende onweersbui. Ik wacht niet af tot deze op de plaats is waar ik werkzaam ben.
 • Ik weet op dit project waar ik veilig kan schuilen bij een naderende onweersbui.
Introductie

Het gevaar van onweer is niet te onderschatten. Gemiddeld telt Nederland 25 dagen per jaar waarop het onweert. Het is van groot belang om medewerkers bewust te maken van de gevaren van bliksem. Tijdens onze werkzaamheden is het belangrijk alert te zijn op onweer, zowel bij binnen als buiten werkzaamheden. De plaats en het moment van een blikseminslag zijn nooit precies te bepalen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Getroffen worden door bliksem;
 • Elekrtrische apparaten kunnen ontregeld worden door bliksem;
 • Onder lawaaiige omstandigheden wordt onweer vaak niet gehoord;
 • Gehoorbeschermingsmiddelen schermen af tegen laag frequent geluid. Het gerommel van de donder heeft hetzelfde lage frequentiegebied en wordt dus tegen gehouden.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Materieel

 • Stop kraan-/heiwerkzaamheden;
 • Strijk gieken en masten indien mogelijk van kranen en heistellingen;
 • Zorg ervoor dat je niet in de buurt bent van hekken, bouwliften, steigers, lichtmasten en andere voorwerpen van metaal;
 • Stop werkzaamheden aan metalen geleidende delen (gas-, elektriciteits-, water-en CV-leiding, luchtbehandelingskanalen, enz);
 • Blijf ook uit de buurt van deze objecten;
 • Blijf in je auto of cabine en houd deuren en ramen gesloten.

Persoonlijke maatregelen

 • Maak goede afspraken met medewerkers bij lawaaiige omstandigheden en binnenwerk. Zij die zicht hebbern op het weer en het wel kunnen horen, kunnen van levensbelang zijn;
 • Verlaat werkplekken op hoogte (steigers, dekken en wandkisten);
 • Verlaat werkplekken in open gebieden;
 • Ga niet voor een open raam staan;
 • Blijf niet als een groep bij elkaar, maar verspreid je. 

Indien men niet tijdig een veilige plek kan bereiken handel je als volgt,

 • Ga niet onder bomen staan;
 • Ga niet liggen; 
 • Maak je zo klein mogelijk door te hurken;
 • Sla je armen om je knieën;
 • Houd je hoofd omlaag;
 • Door de voeten bij elkaar te houden is de kans dat de stroom door je lichaam gaat klein;
 • Vermijd gebruik van je mobiele telefoon.
Tips > Voor meer informatie


Onweersbuien verplaatsen zich snel; afstanden kunnen geschat worden met behulp van de vuistregel;

1 kilometer bij 3 seconden tussen bliksemflits en donderslag!

Bij naderend onweer stop direct met werken en zoek een veilige schuilplaats!!!!

http://www.abomafoon.nl/upload/foon6/Abomafoon%206.07.pdf 

Maak je zo klein mogelijk door te hurken
Naderend onweer
Bij voeten tegen elkaar is de kans klein dat er stroom door het lichaam gaat.