T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Inkoop gevaarlijke stoffen
Introductie

Dura Vermeer wil er alles aan doen om gezondheids- en milieurisico’s te beperken, dat is goed werkgeverschap maar ook een verplichting vanuit de overheid. Dit doen wij onder ander door zo veel mogelijk gevaarlijke stoffen te vervangen door onschadelijke c.q. minder schadelijke varianten. Bij voorkeur pakken we dit bij de bron aan door het maken van de juiste keuzes bij het bestellen van gevaarlijke stoffen.

Van middelen die we gebruiken zijn vaak meerdere soorten op de markt beschikbaar. Van een middel die als CMR en dus kankerverwekkend geclassificeerd is, kan een andere variant hierop dit niet zijn (lees meer hierover in de toolbox CMR stoffen). De bedoeling is dat we collectief gezondere keuzes gaan maken, dat doe je voor jezelf maar ook voor jouw collega’s die ook met de dezelfde stoffen werken.

In deze toolbox gaan we een aantal voorbeelden laten zien van gevaarlijke stoffen die kunnen worden vervangen door minder schadelijke varianten.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Gezondheidsrisico's - Blootstelling aan de gevaarlijke stoffen;
 • Milieurisico's;
 • Brand;
 • Explosie.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Hoe maak je een goede keuze voor jou en jouw collega's Maak de Switch!

De ene stof is de andere niet, de keuze voor een minder schadelijke of onschadelijke stof (de Switch) kan op veel momenten worden genomen denk hierbij aan;

 • Tijdens inkoop,
 • Tijdens het bestellen,
 • Het ter beschikking stellen,
 • Tijdens het werken met gevaarlijke stoffen,
 • Middelen die door onderaannemers worden ingezet.

De hele keten kan een stukje bijdragen aan de gezondheid van zijn/haar collega’s. Als je zelf werkt met gevaarlijke stoffen, vraag dan degene die deze beschikbaar stelt of er een minder schadelijke variant te verkrijgen is. Ga het gesprek aan met de onderaannemers over het maken van de switch indien ook zij gevaarlijke stoffen meenemen naar het project.

Door bij het maken van keuzes bij de in te zetten middelen scherp op de gezondheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen te letten, kunnen we blootstelling aan gevaarlijke stoffen terugdringen of zelfs wegnemen. Het wegnemen van het risico is één van de meest effectieve maatregelen. In de arbeidshygiënische strategie staat deze op 1.

De arbeidshygiënische strategische ziet er als volgt uit:

 1. Bronmaatregelen: Probeer eerst de oorzaak van een risico weg te nemen. In dit geval een schadelijke stof vervangen door een minder schadelijk of onschadelijke stof.
 2. Collectieve maatregelen: Als je de bron niet kan aanpakken, moeten er andere maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld afzuiging zodat schadelijke dampen worden afgevoerd. We noemen dat een collectieve maatregel.
 3. Individuele maatregelen: Is een oplossing zoals afzuiging niet voldoende om een medewerker veilig te kunnen laten werken met een stof dan moeten er aanvullende maatregelen worden genomen bijvoorbeeld te tijd dat een collega met de stof moeten werken terugbrengen.
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Als dat niet voldoende bescherming oplevert dan worden er persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet. Zoals adembescherming en kleding die bestand is tegen de gevaarlijke stof.

Door een gevaarlijke stof te vervangen door een minder schadelijke stof kan het zijn dat er minder maatregelen noodzakelijk zijn om veilig te kunnen werken. Jij en jouw collega’s lopen minder risico op bijvoorbeeld lange termijn gezondheidseffecten.  

Het kan zijn dat er niet een minder schadelijke stof ter vervanging beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld bij purschuim. In dat geval werk je volgens bovenstaande strategie en probeer je bijvoorbeeld de blootstelling terug te brengen en neem de juiste aanvullende maatregelen zoals goed ventileren en beschermende PBM’s. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen raadpleeg je Toxic via de SAVE-app.

Om het gebruik van gevaarlijke stoffen terug te dringen vragen we alle collega’s om in jouw werkomgeving gevaarlijke stoffen te identificeren en na te gaan of hier een Switch variant van te krijgen is. We zijn als Dura Vermeer verplicht om de minst schadelijke stof te kiezen.

Voorbeelden van CMR-Switch stoffen zijn:

Whiteboardspray                                                 Alternatief zonder CMR-stoffen

5663683 STAPLES 100 WHITEBOARD WET WIPES

Office Depot Whiteboard Foam Cleaner 400ml

Risico’s

CMR-stof; bevat 1-10% ethanol, op de plek waar het huidcontact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.

Risico’s

Op dit moment is er geen informatie over gebruiksbeperkingen.


Wegenverf/ Markeringsverf                                Alternatief zonder CMR-stoffen

Hercules Road Marking Paint

FLUO TP Markeerverf

Risico’s

CMR-stof; bevat aceton, butanon en xyleen, vermijd inademing van: damp/nevel, gas, aerosol. Minimaal goede ruimteventilatie. Lokale afzuiging toepassen.

Risico’s

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken, zeer licht ontvlambare aerosol.


Ontkistingsolie                                                    Alternatief zonder CMR-stoffen

Marginel 246 W

Marginel 246

Risico’s

CMR-stof; bevat 7% ethanol als antivries, vermijd contact. Huiddelen die in contact zijn geweest met de stof grondig reinigen met water en zeep.

Risico’s

Op basis van plantaardige oliën (emulsie). Bij deskundige omgang en gebruik volgens de voorschriften veroorzaakt het product op

grond van ervaring en de beschikbare informatie geen schadelijke effecten voor de gezondheid.Let op: De risico informatie is overgenomen van desbetreffende Safety Data Sheet (SDS).

Hoe maak je de Switch?
Hoe kom je erachter of jouw gevaarlijke stof te vervangen is?

 1. Vraag aan de leverancier of ze van een bepaald middel meerdere variaties hebben.
 2. Vraag specifiek om een minder schadelijk middel, kunnen ze deze niet aanleveren dan kun je vragen om de SDS van het middel, op deze manier ben je goed geïnformeerd.
 3. Raadplaag Toxic over de stof via de SAVE-app.
 4. Raadplaag jouw veiligheidskundige voor de juiste keuze.
 5. Raadpleeg het gevaarlijke stoffen loket.
 6. Meld eventuele oplossingen en ideeën voor vervanging via SAVE (verbeteridee) of veiligheid@duravermeer.nl
Tips > Voor meer informatie

Onderstaande tips en trick helpen je alert te zijn op gevaarlijke stoffen die slecht kunnen zijn voor de gezondheid van jezelf en die van je collega's.

 • Gebruik je zintuigen, je hebt ze niet voor niets. Krijg je last van hoofdpijn, keelpijn prikkelende neus/ogen controleer de stoffen waar je mee werkt.
 • Werk je met een vloeistof en voelen je vingers zeepachtig aan? Het kan maar zo zijn dat je vingers op dat moment aan het oplossen zijn! Raadpleeg altijd de Werkplekinstructiekaart (WIK) of SDS en gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen.
 • Als een stof als eigenschap heeft dat het overal aan vast plakt, perfect hecht, overal tegen bestand is en misschien ook wel brandwerend? Raadpleeg altijd de etikettering of deze stoffen ook eigenschappen hebben die gevaarlijk zijn voor je gezondheid.
 • Wees alert op sluipmoordenaars. Heerlijke zoete luchtjes kunnen erg schadelijk zijn. Zoete amandellucht bijvoorbeeld kan Cyanide zijn. Stinkt de lucht naar rotte eieren? H2S is hier misschien wel de oorzaak van. Ook geurloze stoffen zoals koolstofmonoxide (CO) kunnen dodelijk zijn.
 • Let op: Bij meerdere gevarensymbolen meer oplettendheid vereist en indien je dit gevarensymbool tegenkomt lees dan goed de etiketten en WIK’s. De stof levert lange termijn gezondheidsrisico’s op!

Voor meer informatie:
Neem bij twijfel contact op met de Veiligheidsadviseur van jouw werkmaatschappij.
Toolbox CMR-stoffen: CMR-stoffen op de werkplek