R. de Groot
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Glas en steenwol
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

1.Ik gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij het aanbrengen van glas en steenwol

2.Als de isoleer werkzaamheden gereed zijn ruim ik het materiaal wat over is direct op

3.Bij het opruimen van glas/steenwol gebruik ik voor de restmaterialen een stofzuiger

Introductie

Glas- en steenwol worden vaak gebruikt voor warmte- en geluidsisolatie. In woningen wordt glas- en steenwol toegepast in de spouwen van gevels. Glas- of steenwolplaten of dekens zijn vaak aan één zijde bedekt met een afdeklaag van bijvoorbeeld papier of aluminiumfolie. Soms wordt voor na-isolatie van de spouw glas- of steenwol in de vorm van vlokken gebruikt.

Glaswol:
Glaswol is een vezel van silicaat (een mineraal). Silicaten zijn grondstof voor glas. Glaswol wordt dan ook gemaakt van hergebruikt glas. Glaswol wordt, net als andere minerale wol zoals steenwol, verkocht in de vorm van platen en dekens. Losse wol wordt als inblaaswol (lijkt op wit katoen)gebruikt. In Nederland wordt er voor spouwmuurisolatie veel gewerkt met inblaaswol, ook inblaaswol is gemaakt van glas.

Steenwol:
Gesponnen uit gesmolten gesteenten, samengesteld uit vulkanisch gesteente, gerecyclede steenwol en secundaire steenachtige grondstoffen. De ontstane vezels worden gebonden met een bindmiddel (bakeliethars).

Glas- en steenwol is op veel manieren toe te passen, denk hierbij aan bijvoorbeeld:
 • Vloeren;
 • Gevels;
 • Hellende daken;
 • Platte daken;
 • Metalen daken;
 • Scheidingswanden;
 • Plafonds;
 • Zwevende vloeren;
 • Installaties en leidingen;
 • Spouwmuren.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Tijdens het werken met glas- en steenwol komen er kleine vezels vrij welke de volgende risico's met zich mee brengen.

 • Irritatie door huidcontact met vezels;
 • Oogirritatie;
 • Irritatie of ontsteking van neusslijmvlies;
 • Longfibrose (niet kankerverwekkend).

Zowel glaswol als steenwol zijn beide hittebestendig, tevens is er bij brand geen risico aanwezig op giftige rook of brandende druppels.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Als bronaanpak kan in het ontwerpstadium gekozen worden voor minder schadelijke isolatiematerialen zoals natuurlijke vezels van vlas, wol, kurk of papier. Hierbij moet wel worden onderzocht of er geen brandgevaar optreedt. Als toch minerale wol wordt gebruikt is het mogelijk om blootstelling te voorkomen of te beperken door kanalen en leidingen al in de fabriek te voorzien van minerale wol of door isolatieplaten of -dekens op maat in te kopen. 

De belangrijkste maatregelen bij het verwerken van glas- en steenwol staan in de tabel hieronder:

 • Bestel materiaal zoveel mogelijk op maat;
 • Bestel materiaal dat tweezijdig is voorzien van een beschermlaag;
 • Gebruik bij snijden scherp gereedschap;
 • Draag werkkleding met lange mouwen en gebruik een fijnstof masker (FFP3);
 • Gebruik een stofzuiger met hepa filter voor het schoonmaken van de werkplek;
 • Voer afval af volgens de lokale voorschriften;
 • Ventileer ruimte indien mogelijk;
 • Gebruik altijd een veiligheidsbril en handschoenen;
 • Bij irritatie eerst met koud water afspoelen, daarna wassen;
 • Voer afvalstukken af in gesloten plastic zakken;
 • Raadpleeg bij vragen of klachten het veiligheidsinformatieblad 
Tips > Voor meer informatie

Zie voor meer informatie ook de toolbox van de Abomafoon: https://www.abomafoon.nl/glas-en-steenwol/