T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Aromaatvrije benzine
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan de zogeheten “aromaat vrije” ofwel schone tweetakt alkylaatbenzine. Tweetaktmotoren die nog op normale benzine draaien stoten veel schadelijke uitlaatgassen uit. Je begrijpt dat het inademen ervan schadelijk is voor de gezondheid. In de tuin- en parksector is het al enkele jaren een gemeengoed om tweetaktmotoren te laten draaien op “aromaat vrije benzine”.

Dura Vermeer stelt het gebruik van aromaat vrije benzine verplicht voor materieelstukken die draaien op 2-takt motoren.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Tweetaktmotoren die nog op normale benzine draaien stoten veel schadelijke uitlaatgassen uit. Je begrijpt dat het inademen ervan schadelijk is voor de gezondheid.

Alkylaat mag dan minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan gewone benzine; het is een schadelijke stof en licht ontvlambaar.

 • Kan longschade veroorzaken na verslikken;
 • Is irriterend voor de huid en ogen;
 • Het is ontvlambaar en brandbaar;
 • Dampen kunnen duizeligheid veroorzaken.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Alle materieelstukken met tweetaktmotoren worden bij Dura Vermeer afgevuld met deze aromaat vrije tweetakt benzine. Om een paar voorbeelden te noemen:

 • Wacker-stampertjes;
 • Lasaggregaten; 
 • Kettingzagen.

Voordelen van aromaat vrije benzine:

 • De uitlaatgassen zijn minder schadelijk voor de gezondheid. Het bevat namelijk vrijwel geen (voor de mens) schadelijke stoffen, zoals benzeen, tolueen en zwavel;
 • De kwaliteit van deze benzine is beter voor, met name, kleinere motoren (verbeterde smering en minder koolaanslag);
 • Machines lopen beter doordat deze inwendig veel minder vervuild raken;
 • Het heeft een neutrale geur;
 • De aromaat vrije benzine voor tweetaktmotoren is een kant-en-klare benzinemix waaraan 2% vol- synthetische olie is toegevoegd. Hierdoor kunnen er geen verkeerde mengverhoudingen meer ontstaan
 • De benzine is langer houdbaar dan bijvoorbeeld Euro 95; (zelfs tot 10 jaar na aankoop!)
 • Elk materieelstuk dat op Aspen benzine draait is voorzien van twee stickers: het Aspen-logo en een sticker met de tekst: “Aromaatvrije benzine”.
 • Aan het materieelstuk hangt ook een waarschuwingslabel “Let op alleen aromaat vrije benzine gebruiken''.

Opslag:

 • Bewaar in een koele, droge geventileerde opslagplaats en gesloten containers;
 • Plaats de voorraad Aspen op een lekbak (houd hierbij rekening met de capaciteit van de lekbak);
 • Bescherm tegen licht en directe zonnestralen.

Let op!: ​​​​​​​Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Verzamel deze bij voorkeur in een afsluitbare kunststof bak en maak gebruik van de retourregeling van de materieeldienst.