T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Ernstig letsel bij vloeistofinjectie
Discussie > Bespreek het met je collega’s

Deze toolbox gaat over de risico’s van (giftige) vloeistoffen die in de huid kunnen dringen.

Een vloeistof kan de huid binnendringen via:

 • Huidcontact
 • Een Wondje
 • Onder hoge druk
Introductie

(Giftige) vloeistoffen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
In deze toolbox wordt ingegaan op giftige vloeistoffen die onder hoge druk in de huid worden geïnjecteerd.

Hoge druk injectie verwondingen komen minder vaak voor dan opname van giftige stoffen via een wondje of via de huid. Het letsel is minder ernstig wanneer een giftige vloeistof via de huid of een wondje het lichaam binnenkomt.

Denk maar eens aan een verfverdunner die je gebruikt. Als je in contact komt met hoge vloeistofdrukken (140 tot

700bar) is het letsel veel groter. Als poliklinische hulp in het ziekenhuis niet snel geboden wordt, kan verwonding zelfs amputatie tot gevolg hebben.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Enkele voorbeelden van machines of apparatuur waarbij het risico aanwezig is:

 • hydraulische of pneumatische hoge druk apparatuur
 • druktest apparatuur
 • hogedruk spuit/reiniger
 • vijzel pompen
 • hydrauliek slangen op heiblokken


Bij de volgende welke werkzaamheden aan hoge druk apparatuur kun je in aanraking komen met vloeistoffen onder hoge druk:

 • reparaties
 • inspecties
 • bij het aan,- of loskoppelen van hogedruk,- slangen/leidingen
 • het zoeken naar een lek in een slang
 • tijdens schoonmaak werkzaamheden met een hogedruk spuit/reiniger

Vloeistoffen onder hoge druk kunnen ook vrijkomen wanneer:

 • slangen beschadigd raken (bekneld, lek raken)
 • er scheve koppelingen of defecte koppelingen zijn (slangen kunnen losschieten)
Maatregelen > Wat moet je doen?

Let op bij het werken met hoge druk apparatuur

 • Pas altijd de LMRA toe;
 • Draag altijd handschoenen;
 • Pleeg altijd preventief onderhoud;
 • Controleer je gereedschap voor gebruik;
 • Controleer de hydrauliekslangen op beschadigingen;
 • Werk nooit met beschadigde leidingen!
 • Controleer op de apparatuur gekeurd is;
 • Let erop dat slangen en leidingen niet bekneld zijn;
 • Koppel slangen en leidingen die onder druk staan nooit aan/los.


Tips > Voor meer informatie

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

1. Heb je ooit letsel gekregen door giftige stoffen die in je huid zijn gekomen?

2. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?

3. Wat vind je van het onderwerp?

4. Hoe krachtig is hydrauliek? Waar moet je op letten en waar schuilen de risico's?