T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Ernstig letsel bij vloeistofinjectie
Discussie > Bespreek het met je collega’s

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

1. Heb je ooit letsel gekregen door giftige stoffen die in je huid zijn gekomen?

2. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?

3. Wat vind je van het onderwerp?

4. Hoe krachtig is hydrauliek? Waar moet je op letten en waar schuilen de risico's?

  Introductie

  (Giftige) vloeistoffen kunnen ernstig letsel veroorzaken.


  In deze toolbox wordt ingegaan op (giftige) vloeistoffen die onder hoge druk in de huid worden geïnjecteerd. Een vloeistofstraal die met hoge druk het lichaam raakt kan namelijk door de huid dringen en (soms blijvend) letsel veroorzaken.

  Een vloeistof kan de huid binnendringen via:

  • Huidcontact;
  • Een Wondje;
  • Onder hoge druk.

  Hoge druk injectie verwondingen komen minder vaak voor dan opname van giftige stoffen via een wondje of via de huid. Wanneer een giftige vloeistof via de huid of een wondje het lichaam binnenkomt is het letsel minder ernstig als wanneer dit onder hoge druk gebeurt.


  Denk maar eens aan een verfverdunner die je gebruikt. Als je in contact komt met hoge vloeistofdrukken (140 tot 700bar) is het letsel veel groter. Als poliklinische hulp in het ziekenhuis niet snel geboden wordt, kan verwonding zelfs amputatie tot gevolg hebben.


  Risico's > Wat kan er gebeuren?

  Enkele voorbeelden van machines of apparatuur waarbij het risico aanwezig is:

  • hydraulische of pneumatische hoge druk apparatuur;
  • druktest apparatuur;
  • hogedruk spuit/reiniger;
  • vijzel pompen;
  • hydrauliek slangen op heiblokken.


  Bij de volgende welke werkzaamheden aan hoge druk apparatuur kun je in aanraking komen met vloeistoffen onder hoge druk:

  • reparaties;
  • inspecties;
  • bij het aan,- of loskoppelen van hogedruk,- slangen/leidingen;
  • het zoeken naar een lek in een slang;
  • tijdens schoonmaakwerkzaamheden met een hogedruk spuit/reiniger.

  Vloeistoffen onder hoge druk kunnen ook vrijkomen wanneer:

  • slangen beschadigd raken (bekneld, lek raken);
  • er scheve koppelingen of defecte koppelingen zijn (slangen kunnen losschieten).
  Maatregelen > Wat moet je doen?

  Let op bij het werken met hoge druk apparatuur:

  • Pas altijd de LMRA toe;
  • Weet met welke vloeistof je werkt, lees de WIK in Toxic;
  • Draag altijd handschoenen;
  • Pleeg altijd preventief onderhoud;
  • Controleer je gereedschap voor gebruik;
  • Controleer de hydrauliekslangen op beschadigingen;
  • Werk nooit met beschadigde leidingen!
  • Maak altijd gebruik van de slangbeukbeveiliging tegen het losschieten van de slang;
  • Controleer op de apparatuur gekeurd is;
  • Let erop dat slangen en leidingen niet bekneld zijn;
  • Koppel slangen en leidingen die onder druk staan nooit aan/los.


  Tips > Voor meer informatie

  Zie voor meer informatie ook de toolbox: Gevaarlijke stoffen en onze huid