T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Hygiënisch werken bij installatie waterleidingen
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Bij waterleidinginstallaties kun je klachten of gezondheidsschade oplopen door blootstelling aan kadavers en uitwerpselen van mensen en dieren.

Introductie

Het is belangrijk om hygiënisch te werken bij het installeren en leggen van waterleidingen. In deze toolbox besteden we aandacht aan de mogelijke risico’s van verontreinigingen in leiding-waterinstallaties.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat kun je tegenkomen in waterleidinginstallaties:

 • vuile installaties;
 • virussen;
 • bacteriën;
 • wormen;
 • verontreinigde omgeving (olie, e.d.)
Maatregelen > Wat moet je doen?

Onderstaande maatregelen voorkomen dat er vuiligheid en bacteriën in waterleidingen terechtkomen:

 • Gebruik alleen materialen die geschikt zijn voor drinkwater. Installeer schoon en netjes;
 • Werk volgens de installatievoorschriften en bewaar en vervoer appendages en leidingen droog en schoon. Blaas de leidingwaterinstallatie helemaal droog na het afpersen of pers af met olievrije lucht of stikstof;
 • Sla buizen, koppelingen e.d. vrij van de grond en overdekt op;
 • Voorkom bij opslag en werkzaamheden contact met gronddeeltjes;
 • Dek openingen van opgeslagen leidingen en appendages af en verwijder deze afdichtingen pas op de plaats van montage. Dit geldt ook voor de openingen van nog niet afgemonteerde leidingdelen en appendages.

Persoonlijke hygiëne:

 • Bij werkzaamheden moeten kleding, handen en handschoenen schoon zijn;
 • Na elk toiletgebruik moeten handen worden gewassen;
 • Verder mag er nooit aan waterleidingen in combinatie met reparatie en onderhoud aan een riolering worden gewerkt.


Tips > Voor meer informatie

Niet eten en drinken op de werkplek. Was je handen voor en na het eten en na ieder toiletbezoek.