T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Veilig vervoer gascilinders
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik controleer vóór het laden altijd of de afsluiters van de cilinders goed gesloten zijn;
 • Ik controleer dat cilinders zijn vastgezet
Introductie

Gas wordt onder andere gebruikt voor de brandstofvoorziening van materieel en bij lassen en snijden (Co2/ autogeen). Bij vervoer, kan door morsen of lekkage een explosief of brandgevaarlijk mengsel ontstaan.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Explosiegevaar of brand;
 • Overschrijding toegestane hoeveelheid kilogram;
 • Beschadiging van cilinder afsluiting;
 • Ophoping van gasdampen in laadruimte;
 • Uitstroom van restgas uit slangen;
 • Onsteking door sigaret of open vuur.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • NOOIT roken in de nabijheid van gascilinders;
 • Personen en gasflessen in aparte ruimte;
 • Zorg voor ventilatie in laadruimte;
 • Plaats gasflessen altijd rechtop, geborgd tegen omvallen;
 • Controleer of de afsluiters gesloten zijn;
 • Koppel slangen tijdig los in de openlucht.
Tips > Voor meer informatie

Wees je bewust van de risico's die op kunnen treden met het werken met gascilinders en neem passende maatregelen.

Zorg dat je de betekenis weet van de gevarensymbolen die op de verschillende gascilinders staan:

Brandbaar gas. Gevaar voor explosie.
Oxidrend gas. Verhoogt het brandgevaar.
Innert gas.Verstikkingsgevaar.
Giftig gas. Gevaar voor vergiftiging.
Corrosief gas. Kans op chemisch verbranden.