M. Bakker / M. Bakker
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Werken in de nabijheid van tankwagons
Introductie

Deze toolbox is gemaakt na aanleiding van een vraag voortkomend uit een OOG-ronde. Als je in de buurt van een tankwagon werkt, weet je dan wat erin zit? En wat doe je als je iets ziet lekken/druppelen?

Deze toolbox is bedoelt als informatie en naslagwerk bedoeld  wanneer je in een situatie zoals hieronder beschreven staat kun je deze informatie terug vinden in de Dura Vermeer SAVE app.

Afbeelding 1: Wagons met mogelijk gevaarlijke stoffen

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 81 miljoen ton gevaarlijke stoffen bovengronds vervoerd en 3,5 miljoen daarvan gaat over het spoor. De gevaarlijk stoffen die over het spoor vervoerd worden kun je onder verdelen in zes categorieën :

A  :  brandbare gassen LPG, propyleen, butadiëen, ethyleenoxide.

B2 : toxische gassen ammoniak.

B3 : zeer toxische gassen chloor (is bij spoorvervoer de enige stof in deze categorie).

C3 : zeer brandbare vloeistoffen benzine, aardgascondensaat.

D3 : toxische vloeistoffen acrylnitril (is bij spoorvervoer de enige stof in deze categorie).

D4 : zeer toxische vloeistoffen fluorwaterstof, bromide.

Een voorschrift bij vervoer van van gevaarlijke stoffen per trein is dat spoorwagons met ontploffingsgevaarlijke stoffen moeten worden gescheiden van spoorwagons met andere gevaarlijke stoffen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij incidenten met lekkende tankwagons kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen die schade aan mens en milieu kunnen opleveren 

Maatregelen > Wat moet je doen?

1. Breng jezelf en je collega's in veiligheid (tegen de wind in weglopen)

2. Alarmering acute- en afwijkende situaties

  • Bel voor acute situaties waarin het treinverkeer direct stil moet worden gelegd met de spoedlijn van de Meldkamer Spoor: 084 084 95 50  (alleen voor het direct staken van treinverkeer).
  • Bel voor afwijkende situaties en storingen met het Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI), de coördinator herstel infra van de Meldkamer Spoor: 084 086 70 92 

3. Geef volledig mogelijk informatie (wie je bent, welk spoor, welke GEVI-UN code, wat neem je waar, welk trein of wagon nummer).

Discussie > weet waar de informatie te vinden is

Bij calamiteiten kun je de SAVE app van Dura Vermeer raadplegen over hoe om te gaan met de gevaren en de bijbehorende gevarentekens/gevaarlijke stoffen (zie toolbox gevarensymbolen wagons)

Tips > Voor meer informatie

Bij het vluchten haaks op de wind kun je gebruik maken van een eventueel aanwezige windvaan.