T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Werken met epoxy’s
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik heb ervaring met het werken met epoxy's;
 • Ik ben op de hoogte van de risico's van het werken met epoxy's;
 • Ik krijg altijd instructie van mijn leidinggevende;
 • Op dit project zijn de juiste PBM's beschikbaar.
Introductie

Bij Dura Vermeer werken we regelmatig met epoxy’s. Epoxy's is een verzamelnaam voor een bepaalde groep stoffen. Epoxy's zijn kunstharsen en verwerkt in onder meer: verf, coatings, primers en lijm.

Epoxy’s hebben veel voordelen: ze zijn vormvast, hechten aan vrijwel alle materialen, zijn makkelijk te verwerken, ze rotten niet en zijn bestand tegen allerlei chemicaliën. Maar er is ook een belangrijk nadeel. Contact met epoxy’s kan gezondheidsklachten veroorzaken. Eén op de vijf epoxywerkers ontwikkelt een huidallergie.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Uit onderzoek blijkt dat mensen een epoxy allergie kunnen ontwikkelen. Dit kan een huid- of luchtweg allergie zijn. Heb je eenmaal een allergie, dan reageer je steeds heftiger als je in aanraking komt met een epoxy.

Let op: Volledig uitgeharde producten zijn niet schadelijk of maar in geringe mate. De losse componenten (hars/harder) wel.

Werk je met een epoxy? Dan kun je last krijgen van de volgende zaken:

Bij contact met de huid:

 • Huidirritatie;
 • Jeuk;
 • Rode huiduitslag;
 • Opgezwollen lichaamsdelen;
 • Pijn;
 • Huidallergie.

Bij blootstelling aan dampen:
 • Irritatie van ogen en luchtwegen;
 • Ontwikkelen van een luchtwegallergie;
 • Schade aan het zenuwstelsel en organen.
Wat Documentatie ​​​​​​​is hier niet goed?
Bijtende en irriterende stof
Wat is hier is juist erg goed?
Maatregelen > Wat moet je doen?

Probeer het gebruik van epoxy te vermijden, indien dit niet mogelijk is kies dan voor de minst schadelijke epoxy.


Vermijd zoveel mogelijk direct contact met de huid en voorkom inademen van dampen:

 • Draag beschermende kleding;
 • Draag de juiste handschoenen* en vervang deze iedere dag;
 • Draag altijd lange mouwen;
 • Draag een veiligheidsbril;
 • Werkplek: leg een zeil op de vloer en zet het terrein af met lint;
 • Zorg voor voldoende ventilatie, draag ademhalingsbescherming als dit niet mogelijk is;
 • Maak niet meer aan dan nodig;
 • Vermijd spetters en spatten bij het aanbrengen maar ook bij het aanmaken van een epoxy;
 • Sla epoxy op de juiste manier op (PGS-15);
 • Was voor het eten, drinken en roken altijd je handen.

*Dura Vermeer heeft voor het werken met epoxy’s speciale handschoenen. Dat zijn handschoenen van Nitril of Butyl rubber en die zijn chemisch bestand tegen epoxy’s.

Vermijd blootstelling tijdens transport:
 • Als aangebroken verpakking en vervuilde spullen en kleding in de bus liggen, vindt blootstelling plaats via de lucht. Dit kan worden voorkomen door een dicht schot tussen de cabine en de laadruimte;
 • Een andere mogelijkheid is een kast met vloeistofdichte kratten;
 • Neem vervuilde kleding (en eventueel vuil gereedschap en aangebroken verpakkingen) mee in hermetisch afgesloten plastic zakken.