R. van Nikkelen Kuijper
02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Bouwelektra
Introductie

Elektrische stroom is de energiebron voor licht, beweging, warmte en signalen.                                                    Elektriciteit is zo’n alledaagse voorziening dat we er nauwelijks nog bij stilstaan. Elektriciteit heeft vele nuttige, voor ons onmisbare, toepassingen. Er zijn echter ook grote risico’s verbonden aan elektriciteit.

Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik verwissel een stekker van een zaagmachine en haspel vaak zelf.
 • Ik rol mijn haspel niet helemaal af als dit niet nodig is.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Elektrocutie
 • Brandwonden
 • Brandgevaar
 • Ontploffingsgevaar

             De meeste gevaren ontstaan door:

 • Aanleggen, aanpassen of uitbreiden van de installatie door gebruikers,
 • Geen of onvoldoende kennis bij gebruikers,
 • Gebruik maken van ondeugdelijk, niet gekeurd of verkeerd materiaal,
 • Onjuiste aanleg van elektrische installaties

             De gevolgen van de stroomdoorgang worden door een zeer groot aantal factoren bepaald zoals

 • Stroomsterkte.
 • Stroomsoort (Wisselstroom/Gelijkstroom)
 • Tijdsduur stroomdoorgang.
 • Route door het lichaam.
 • Grote van het aanrakingsoppervlak.
 • Klimaat waarin gewerkt word (vocht, temperatuur etc.).
 • Geslacht.
 • Lichaamsgewicht en lichamelijke conditie.


Stroomkabels in het water
Elektrisch handgereedschap stuk
Stroomkast niet in orde
Maatregelen > Wat mag je WEL en NIET doen?

Wat mag en kan je als bouwplaats medewerker of uitvoerder WEL doen:

 • De installatieverantwoordelijke inschakelen als de elektrische installatie aangepast of verplaatst moet worden
 • Bij storingen of uitval van de elektrische installatie altijd contact opnemen met de materieeldienst en zo mogelijk zelf visueel controleren wat de mogelijke oorzaak kan zijn.
 • Een enkele paddenstoel bijplaatsen door middel van doorlussen.
 • Haspels en of kabels altijd geheel afrollen
 • De uitvoerder heeft de tekening van de elektrische bouwplaats inrichting in zijn bezit en overgedragen gekregen van de installatieverantwoordelijke
 • Houdt de elektrische installatie schoon, ga geen verspanende of natte spetterende werkzaamheden staan doen direct naast een paddenstoel en gebruik deze niet als werkbank.
 • Toepassen van gekeurd elektrisch gereedschap
 • Visueel controleren van elektrisch gereedschap en elektrische installatie voor gebruik op mogelijke zichtbare gebreken

Wat mag en kan je als bouwplaats medewerker of uitvoerder NIET doen:

 • Niet: hoofdkasten zelf verzetten, deze vallen onder de installatieverantwoordelijkheid van de materieeldienst
 • Niet: aardingspen uit de grond halen en of verplaatsen
 • Niet: eindeloos doorlussen van elektrische paddenstoelen
 • Niet: zelf onderdelen vervangen
 • Niet: kabel verlopen zelf maken
 • Niet: kabels in de loop of rijpaden leggen, deze raken beschadigd
 • Niet: kabels of paddenstoelen in het water zetten

Tips > Voor meer informatie

Tips voor veilig werken

 • Elektriciteit is altijd een potentieel gevaar, ook zonder direct contact. 
 • Ga niet zelf aan een installatie werken of materieel repareren, maar neem contact op met HMB bouwplaats inrichtingen!
 • Alleen een opgeleid persoon mag aan een elektrotechnische installatie werken
 • verplaats geen installatie delen die niet bedoeld zijn voor verplaatsing
 • Pas bovenstaande WEL en NIET spelregels toe.